دانشكده ها

 

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثر زمان تحصیل بر طبق آئین نامه های مصوب شورایعالی برنامه ریزی می باشد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای این دوره کارشناسی ارشد شامل 38 واحد نظری، عملی، آزمایشگاهی و تحقیقی بشرح زیر است:
آموزشی:
1-دروس اصلی 12 واحد
2- دروس تخصصی 18 واحد
3- سمینار 2 واحد
4- پایان نامه 6 واحد
پژوهشی:
1- دروس اصلی 12 واحد
2- دروس تخصصی 12 واحد
3- سمینار2 واحد
4- پایان نامه 12 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

ضرورت و اهمیت گرایش ساخت وتولید از دو نظر قابل توجه است. یکی بلحاظ موقعیت خاص این گرایش در مجموعه علوم تکنولوژی امروز و دیگر بلحاظ خلاء موجود در این رابطه در تولید صنعتی در کشور نیاز ه این گرایش در زمینه ها و سطوح تخصصی مختلف مطرح است و با توجه به اینکه برنامه کارشناسی این گرایشش تمام این نیازها و خصوصاً در سطوح تخصصی را پوشش نمیدهد ضرورت ارائه دوره کارشناسی ارشد این گرایش وجود دارد.

ضرورت و توانایی

این برنامه بمنظور تربیت نیروی متخصص، طراح و محقق و یا مدرس در زمینه های مربوط به ساخت و تولید در رابطه با نیازهای صنایع و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور تنظیم یافته است.
فارغ التحصیلان دوره می توانند در تخصصهائی نظیر طراحی و ساخت ماشین ابزار و بهره گیری صحیح از آنها، طراحی و ساخت انواع وسائل ابزار دقیق و تست و کاربرد کنترل پیشرفته در ماشین آلات، سیستمهای طراحی و تولید، اتوماسیون در تولید بهینه سازی در طراحی و تولید، بکارگیری انواع روشهای فرم دادن متالوژیکی و بکارگیری صحیح مواد و تحقیق در کلیه زمینه های مربوط و نیز کمک به امر انتقال تکنولوژِی و تامین نیازهای صنعتی حال و آینده کشور نقش موثری داشته باشند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33113530 برنامه ریزی خطی وغیرخطی خير نامشخص    
2 33131021 ریاضیات پیشرفته -1 خير اصلي    
3 33131043 متد محاسبات عددی خير نامشخص    
4 33132024 اتوماسیون در تولید بله تخصصي    
5 33132057 سیستم های کنترل آنالوگ بله تخصصي    
6 33132068 شکل دهی فلزات بله تخصصي    
7 33132104 سیستم های تولید صنعتی بله تخصصي    
8 33132115 شکل دهی فلزات بله تخصصي    
9 33132137 متالورژی در تولید بله تخصصي    
10 33133049 کنترل خودکار و پیشرفته بله تخصصي    
11 33133050 پروژه و رساله خير اصلي    
12 33133196 تئوری صفحه ها و پوسته ها بله تخصصي    
13 33133209 روش اجزاء محدود بله تخصصي    
14 33133221 پلاستیسیته بله تخصصي    
15 33133232 برش فلزات بله تخصصي    
16 33133243 خزش،خستگی و شکست بله تخصصي    
17 33133265 طراحی ماشین ابزار -2 بله تخصصي    
18 33133312 مباحث منتخب در طراحی کاربردی بله تخصصي    
19 33133389 طراحی مکانیزمهای پیشرفته بله تخصصي    
20 33133390 قابلیت اطمینان در ساخت وتولید بله تخصصي    
21 33133436 برنامه ریزی وکنترل تولید وکیفیت بله تخصصي    
22 33133447 رباتیک پیشرفته بله تخصصي    
23 33133516 محاسبات عددی پیشرفته خير اصلي    
ترم 2
24 33133083 سمینار خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها