دانشكده ها

 

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثر زمان تحصیل بر طبق آئین نامه های مصوب شورایعالی برنامه ریزی می باشد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای این دوره کارشناسی ارشد شامل 38 واحد نظری، عملی، آزمایشگاهی و تحقیقی بشرح زیر است:
آموزشی:
1-دروس اصلی 12 واحد
2- دروس تخصصی 18 واحد
3- سمینار 2 واحد
4- پایان نامه 6 واحد
پژوهشی:
1- دروس اصلی 12 واحد
2- دروس تخصصی 12 واحد
3- سمینار2 واحد
4- پایان نامه 12 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

ضرورت و اهمیت گرایش ساخت وتولید از دو نظر قابل توجه است. یکی بلحاظ موقعیت خاص این گرایش در مجموعه علوم تکنولوژی امروز و دیگر بلحاظ خلاء موجود در این رابطه در تولید صنعتی در کشور نیاز ه این گرایش در زمینه ها و سطوح تخصصی مختلف مطرح است و با توجه به اینکه برنامه کارشناسی این گرایشش تمام این نیازها و خصوصاً در سطوح تخصصی را پوشش نمیدهد ضرورت ارائه دوره کارشناسی ارشد این گرایش وجود دارد.

ضرورت و توانایی

این برنامه بمنظور تربیت نیروی متخصص، طراح و محقق و یا مدرس در زمینه های مربوط به ساخت و تولید در رابطه با نیازهای صنایع و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور تنظیم یافته است.
فارغ التحصیلان دوره می توانند در تخصصهائی نظیر طراحی و ساخت ماشین ابزار و بهره گیری صحیح از آنها، طراحی و ساخت انواع وسائل ابزار دقیق و تست و کاربرد کنترل پیشرفته در ماشین آلات، سیستمهای طراحی و تولید، اتوماسیون در تولید بهینه سازی در طراحی و تولید، بکارگیری انواع روشهای فرم دادن متالوژیکی و بکارگیری صحیح مواد و تحقیق در کلیه زمینه های مربوط و نیز کمک به امر انتقال تکنولوژِی و تامین نیازهای صنعتی حال و آینده کشور نقش موثری داشته باشند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33113530 برنامه ریزی خطی وغیرخطی خير اصلي    
2 33131021 ریاضیات پیشرفته -1 خير اصلي    
3 33131043 متد محاسبات عددی خير اصلي    
4 33132024 اتوماسیون در تولید خير اصلي    
5 33132057 سیستم های کنترل آنالوگ خير اصلي    
6 33132068 شکل دهی فلزات خير اصلي    
7 33132104 سیستم های تولید صنعتی خير اصلي    
8 33132115 شکل دهی فلزات خير اصلي    
9 33132137 متالورژی در تولید خير اصلي    
10 33133049 کنترل خودکار و پیشرفته خير اصلي    
11 33133196 تئوری صفحه ها و پوسته ها خير اصلي    
12 33133209 روش اجزاء محدود خير اصلي    
13 33133221 پلاستیسیته خير اصلي    
14 33133232 برش فلزات خير اصلي    
15 33133243 خزش،خستگی و شکست خير اصلي    
16 33133265 طراحی ماشین ابزار -2 خير اصلي    
17 33133312 مباحث منتخب در طراحی کاربردی خير اصلي    
18 33133389 طراحی مکانیزمهای پیشرفته خير اصلي    
19 33133390 قابلیت اطمینان در ساخت وتولید خير اصلي    
20 33133436 برنامه ریزی وکنترل تولید وکیفیت خير اصلي    
21 33133447 رباتیک پیشرفته خير اصلي    
22 33133516 محاسبات عددی پیشرفته خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها