دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - مقطع کارشناسی ارشد

از آنجائیکه در برنامه کارشناس مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات، طراحی کلیه موارد و تحقیق در رشته تولید و تبدیل انرژی که به مهندسی مکانیک مربوط می شود در نظر گرفته نشده است و نیاز جامعه ایجاب میکند تا در زمینه های موتور احتراق داخلی، نیروگاهها، تاسیسات حرارتی و ایجاد درجه حرارتهای خیلی پایین (کرابجنک) و همچنین حرکت سیال و انتقال حرارت و جرم و تاسیسات آبی و سایر زمینه های حرارت و سیالات با بکارگیری علوم و فنون پیشرفته به خودکفائی صنعتی در این زمینه های برسیم. لذا برنامه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی تدوین گردیده است . دانشجویان این دوره با گذراندن برنامه های پیوست، بر طبق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزشی یا پژوهشی نائل خواهند شد.
دراینجا یاد آور میشود که در درس پیشنهادی و محتوای انها و همچنین زمینه های تحقیقاتی جهت اجرای رساله و پروژه به نظرات دانشگاهها و صاحبنظران توجه گردیده و با پیشنهادات اصلاحی از طرف دانشگاهها و صاحبنظران، برنامه همواره پویائی خود را حفظ خواهند کرد.
بدیهی است که در بازنگری مداوم اصلاحات لازم مطابق با نیاز صنعت کشور انجام خواهد پذیرفت.

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثر زمان تحصیل را ائین نامه های مصوب شورایعالی برنامه ریزی تعیین نموده اند.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد شامل 28 واحد نظری، آزمایشگاهی،عملی، وپایان بشرح زیر است:
آموزشی:
دروس اصلی 15 واحد
تخصصی 15-13 واحد
سمینار2 واحد
پایان نامه 6-8 واحد
پژوهشی
دروس اصلی
دروس اصلی 12 واحد
تخصصی 12-5 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 12-19

نقش و توانایی یا کارایی

هدف از آموزش این برنامه تربیت نیروی متخصص، طراح، محقق و با مدرس در زمینه های تولید و تبدیل انرژی، انتقال حرارت و سیالات مورد نیاز صنایع، مراکز تحقیقاتی و موسسات آموزشی میباشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند قسمتی از نیاز جامعه را در ارتباط با تولید و تبدیل انرژی در سطح طراحی و تحقیقات بر طرف نمایند.
این صنایع شامل نیروگاهها، مراکز قدرت کارنجات، پالایشگاهها، صنایع اتومبیل سازی و موتورهای احتراق داخلی، صنایع هوائی و دریایی،وسائل حمل ونقل تاسیسات حرارتی و برودتی، ایجاد درجه حرارتهای خیلی پایین (کرابجنیک) تاسیسات ابی و سایر صنایع مربوطه میباشد.

ضرورت و توانایی

با توجه به مشاغلی که در صنایع مندرج در بند 4 گفته شد این برنامه کارشناسی ارشد طراحی کاربردی در مهندسی مکانیک برنامه ریزی شده است. فارغ التحصیلان این تخصصها هر کدام بتنهائی میتوانند حدود 30% ازخدمات مهندسی مکانیک را در سطح کارشناسی ارشد برآورده نمایند. حدود 40%باقیمانده مربوط به تخصصهائی است که متعاقباً برنامه ریزی خواهد شد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33131021 ریاضیات پیشرفته -1 خير اصلي    
2 33131032 مکانیک محیط پیوسته خير اصلي    
3 33131043 متد محاسبات عددی خير اصلي    
4 33132013 هیدرو آئرودینامیک خير اصلي    
5 33132035 مباحث برگزیده در انرژی خير اصلي    
6 33132091 ترمودینامیک آماری خير اصلي    
7 33133016 مکانیک سیالات و انتقال حرارت عددی خير اصلي    
8 33133027 جریان دو فاز خير اصلي    
9 33133094 موتور های احتراق داخلی -3 خير اصلي    
10 33133107 سوخت و احتراق -2 خير اصلي    
11 33133118 ترمودینامیک عالی خير اصلي    
12 33133129 انتقال حرارت - هدایت خير اصلي    
13 33133130 انتقال حرارت - جابجائی خير اصلي    
14 33133141 لایه های مرزی خير اصلي    
15 33133152 تـوربـولانس خير اصلي    
16 33133163 دینامیک گازها خير اصلي    
17 33133174 مکانیک سیالات -3 خير اصلي    
18 33133185 انرژی خير اصلي    
19 33133481 تئوری لایه های مرزی خير اصلي    
20 33133505 سوخت واحتراق پیشرفته خير اصلي    
21 33133516 محاسبات عددی پیشرفته خير اصلي    
22 33133549 آئرودینامیک مافوق صوت خير اصلي    
23 33133572 مباحث منتخب در انرژی خير اصلي    
24 33133583 مکانیک سیالات عددی 1 خير اصلي    


لیست دانشکده ها