دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - مقطع کارشناسی ارشد

از انجائیکه در برنامه کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات، طراحی کلیه موارد و تحقیق در رشته طراحی جامدات که به مهندسی مکانیک مربوط می شود در نظر گرفته نشده است و نیاز جامعه ایجاب میکند تا در زمینه های مختلف طراحی و ماشین آلات از جمله ماشینههای ابزار، راهسازی ، کشاورزی، حمل و نقل و کارنجات تولیدی مختلف و سایر زمینه های " طراحی جامدات" با بکارگیری علوم و فنون پیشرفته به خودکفائی صنعتی در این زمینه ها برسیم، لذا برنامه کارشناسی ارشد طراحی کاربردی تدوین گردیده است. دانشجویان این دوره با گذراندن یکی از برنامه های پیوست، بر طبق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزشی با تحقیقاتی نائل خواهند شد.
در اینجا یادآور میشود که در دروس پیشنهادی و محتوای آنها و همچنین زمینه های تحقیقاتی جهت اجرای رساله و پروژه به نظرات دانشگاهها و صاحبنظران توجه گردیده و با پیشنهادات اصلاحی آتی دانشگاهها و صاحبنظران برنامه ها همواره پویائی خود را حفظ خواهند کرد.
بدیهی است در بازنگریهای مداوم اصلاحات لازم مطابق با صنعت کشور انجام خواهد پذیرفت.

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثرزمان تحصیل را ائین نامه های مصوب شورایعالی برنامه ریزی تعیین نموده اند.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد شامل 28واحد نظری، آزمایشگاهی، عملی و پایان نامه بشرح زیر است:
آموزشی
دروس اصلی 15 واحد
تخصصی 15 تا 13 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 6 تا 8 واحد

پژوهشی
دروس اصلی 12 واحد
تخصصی 12-5 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 12 تا 19

نقش و توانایی یا کارایی

هدف از آموزش این برنامه تربیت نیروی متخصص، طراح و محقق و یا مدرس در زمینه های: طراحی اجزاء و سیستمهای ماشین آلات مختلف مورد نیاز صنایع، مراکز تحقیقاتی و موسسات آموزشی میباشد.
فارغ التحصیلان این رشته میتوانند قسمتی از نیاز جامعه را در ارتباط با طراحی کاربردی در مهندسی مکانیک در سطح طراحی و تحقیقات در صنایع مربوطه از قبیل کارنجات ماشین سازی، ماشین آلات کارنجات تولیدی، نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع اتومبیل سازی و موتورهای احتراق داخلی، صنایع هوائی، دریایی، وسائل حمل و نقل و سایر صنایع را بر طرف نمایند.

ضرورت و توانایی

با توجه به مشاغلی که در صنایع مندرج در بند 4 گفته شد این برنامه و برنامه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی برنامه ریزی شده است. فارغ التحصیلان این تخصصها هر کدام بتنهائی میتوانند حدود 30% از خدمات مهندسی مکانیک را در سطح کارشناسی ارشد برآورده نمایند حدود 40% باقیمانده مربوط به تخصصهائی است که متعاقباً برنامه ریزی خواهد شد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 33131021 ریاضیات پیشرفته -1 خير اصلي    
2 33131032 مکانیک محیط پیوسته خير اصلي    
3 33131054 مباحث منتخب دررباتیک بله تخصصي    
4 33132024 اتوماسیون در تولید بله تخصصي    
5 33132057 سیستم های کنترل آنالوگ بله تخصصي    
6 33132104 سیستم های تولید صنعتی بله تخصصي    
7 33133038 طراحی بکمک کامپیوترپیشرفته بله تخصصي    
8 33133049 کنترل خودکار و پیشرفته بله تخصصي    
9 33133050 پروژه و رساله خير اصلي    
10 33133196 تئوری صفحه ها و پوسته ها بله تخصصي    
11 33133232 برش فلزات خير نامشخص    
12 33133312 مباحث منتخب در طراحی کاربردی بله تخصصي    
13 33133345 رفتار مکانیکی مواد بله تخصصي    
14 33133356 روشهای انرژی بله تخصصي    
15 33133390 قابلیت اطمینان در ساخت وتولید بله تخصصي    
16 33133414 طراحی بهینه قطعات مکانیکی بله تخصصي    
17 33133469 ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات غیر خطی بله تخصصي    
18 33133516 محاسبات عددی پیشرفته خير اصلي    
ترم 2
19 33113085 کنترل فازی بله تخصصي    
20 33113449 مباحث ویژه در کنترل -1 خير نامشخص    
21 33131043 متد محاسبات عددی خير نامشخص    
22 33131065 رباتیک - سینماتیک و دینامیک بله تخصصي    
23 33131076 تحقیق عملیات خير نامشخص    
24 33132046 مکانیک شکست بله تخصصي    
25 33132115 شکل دهی فلزات بله تخصصي    
26 33133061 مواد مرکب - کامپوزیت ها بله تخصصي    
27 33133083 سمینار خير اصلي    
28 33133209 روش اجزاء محدود بله تخصصي    
29 33133210 الاستیسیته بله تخصصي    
30 33133221 پلاستیسیته بله تخصصي    
31 33133243 خزش،خستگی و شکست بله تخصصي    
32 33133265 طراحی ماشین ابزار -2 خير تخصصي    
33 33133323 ریاضیات پیشرفته -2 خير نامشخص    
34 33133378 مقاومت مصالح -4 بله تخصصي    
35 33133389 طراحی مکانیزمهای پیشرفته بله تخصصي    
36 33133403 سیستمهای دینامیکی بله تخصصي    
37 33133436 برنامه ریزی وکنترل تولید وکیفیت بله تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها