دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته فيزيك گرايش هسته اي

 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 32111049 الکترودینامیک -1 خير اصلي    
2 32111050 فیزیک محاسباتی خير اصلي    
3 32113012 مکانیک کلاسیک خير اصلي    
4 32113034 مکانیک آماری پیشرفته -1 خير اصلي    
5 32113067 فیزیک هسته ای پیشرفته -1 خير اصلي    
6 32113078 فیزیک هسته ای پیشرفته -2 خير اصلي  پیش نیاز
7 32113465 آزمایشگاه هسته ای پیشرفته -1 خير اصلي    
8 32113476 مکانیک کوانتومی پیشرفته خير اصلي    
9 32113669 آزمایشگاه هسته ای پیشرفته خير اصلي    
10 32113670 ساختار هسته خير اصلي    
11 32113681 سیستم های اندازه گیری هسته ای خير اصلي    
12 32113692 فیزیک راکتور پیشرفته خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها