دانشكده ها

 

معرفی رشته مدیریت بازرگانی - مقطع کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمانهای بازرگانی و موسسات دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت تدوین گردیده است به طور دقیق تر هدفهای برنامه کارشناسی مدیریت بازرگانی عبارت است از:
- آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی
- افزایش مهارت و توانائی دانشجویان در شناخت مسایل مبتنی بر مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسایل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد مساله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه،
- افزایش مهارت و توانائی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید.
- ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای

طول دوره تحصیل

ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آیین نامه های مصوب وزارت فرهنگ وآموزش عالی می باشد.
شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
- داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی از موسسات آموزشی کشور یا کشورهای دیگر که مورد تایید وزرات فرهنگ و آموزش عالی باشد.
- گذراندن دروس کمبود (حداکثر 30 واحد ) برای داوطلبینی که رشته تحصیلی شان مدیریت نمی باشد.
- عدم اشتغال به تحصیل در موسسات آموزش عالی دیگر
- موفقیت در آزمون ورودی
3- برنامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 32 واحد به شرح زیر می باشد.
الف: دروس مشترک 20 واحد
ب- دروس اختصاصی 8 واحد
ج-پایان نامه 4 واحد
جمع کل : 32 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

الف- فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با اطلاعات وسیعی که در زمینه های مختلف بازرگانی و بازاریابی، روابط انسانی، امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند، به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمانهای بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند.
ب – انتظار می رود که این فارغ التصحیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار گردند.
ج- علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره می توانند رد کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروزه در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است مشغول کار شوند.

ضرورت و توانایی

اداره سازمانها بازرگانی، صنعتی و دولتی با ابعاد مختلف آن بدون بهره گیری از دانش مدیریت و دسترسی به اطلاعاتی که در امر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست. لذا این وظیفه دانشگاه هاست که اولاً مدیران آینده این سازمانها را برای قبول مسئولیت در سطوح مختلف مدیریت آموزش دهند. ثانیاً محققین و پژوهشگرانی را تربیت کنند که بتوانند مسایل و مشکلات اقتصادی و بازرگانی سازمانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران را به خوبی بشاسند و برای حل این مسایل و مشکلات راه حلهای صحیح و منطقی پیدا کنند
وجود در دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های ایران موجب می گردد که دانشجویان این رشته در حین تحصیل با مسایل خاص جامعه ما به خوبی آشنا شوند و تحقیقات و تتبعات خود را در رابطه با این مسایل انجام دهند وبرای رفع نارسائیهای موجود در جامعه چاره اندیشی نمایند. اساتید متعهد نیز متقابلاً در مسایل مدیریت در جامعه کنونی ما تفکر کنند و افکار و اندیشه ها و شیوه ای جدید مدیریت را در جامعه مطرح سازند و به تالیف و ترجمه کتابهای مفید در زمینه های مختلف نخواهد گردید.
مهمترین ضرورت تشکیل دوره های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نیل به خود کفایی علمی در زمینه های مختلف مدیریت و رهایی از وابستگی و سلطه فرهنگی است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31232016 اقتصادمدیریت خير اصلي    
2 31232027 تحلیل آماری خير اصلي    
3 31232050 رفتارسازمانی - پیشرفته خير اصلي    
4 31232061 مدیریت منابع انسانی پیشرفته خير اصلي    
5 31331029 سمینار درمسایل بازرگانی بین الملل خير اصلي    
6 31332011 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته خير اصلي    
7 31332022 تئوریهای مدیریت پیشرفته خير اصلي    
8 31332033 مدیریت استراتژیک پیشرفته خير اصلي    
9 31332044 حسابداری درمدیریت خير اصلي    
10 31332055 تحقیق درعملیات پیشرفته خير اصلي    
11 31332066 سازمانهای پولی ومالی بین الملل خير اصلي    
12 31332077 سمینار درمدیریت مالی خير اصلي    
13 31332088 حقوق بازرگانی خير اصلي    
14 31332099 بازارشناسی و مسائل بازار خير اصلي    
15 31332102 اقتصاد مدیریت خير اصلي    
16 31332113 مدیریت سرمایه گذاری خير اصلي    
17 31332124 بازارهای پولی ومالی خير اصلي    
18 31332179 سمینار در مسائل رفتاری خير اصلي    
19 31332180 نظریه ها وفرآیند تحول سازمان خير اصلي    
20 31332191 نظریه ها وفرآیند ارتباطات سازمانی خير اصلي    
21 31333014 حقوق بازرگانی بین الملل خير اصلي    
22 31333025 مدیریت صادرات وواردات خير اصلي    
23 31333058 روش تحقیق پیشرفته خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها