دانشكده ها

 

معرفی رشته زبان و ادبیات انگلیسی - مقطع کارشناسی ارشد

تعریف و هدف
اساسی ترین هدف از برنامه زبان و ادبیات انگلیسی در سطح کارشناسی ارشد در چند دانشگاه بزرگ ایران این خواهد بود که گروهی معدود از میان فارغ التحصیلان دوره کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی با توجه به استعداد و علاقه شان برگزیده شده و طی یک برنامه آموزشی دقیق و نشریه، علاوه بر تکمیل دانش خود در زمینه اصول نظری- ادبیاتو درک و مفهوم صحیح آن از طریق مطالعات گسترده ادبی با فرهنگ های سایر ملل جهان آشنائی بیشتری یابند.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی بصورت ناپیوسته خواهد بود بدین معنی که فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته های زبان انگلیسی با توجه به شرایط عمومی ورود به کارشناسی ارشد ناپیوسته (موضوع ماده و آئین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب 28/8/1368 شورای عالی برنامه ریزی در صورت تمایل و موفقیت در آزمون اختصاصی بلافاصله وارد این دوره می شوند طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی شامل تحریر رساله نیز میباشد. در صورتیکه دانشجوئی نتواند در موعد مقرر دوره را با موفقیت به پایان رساند حق ادامه تحصیل را ندارد.

تعداد واحدها

محتوای آموزشی و پژوهشی این دوره مجموعه ای از مطالب نظری است که مهارت و کارائی در زبان و ادبیات انگلیسی را تامین می کند و این امر مستلزم ان است که اولاً تا حد مقدور مطالب و مباحث عمده و اساسی در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً آموزش در این دوره در مقایسه با دوره کارشناسی بایستی از عمق بیشتری برخوردار باشد بطوریکه ضمن جلوگیری از پراکنده خوانی و انشعاب دروس متعدد بتوان با تعلیم و تحقیق متمرکز در حوزه ای معین به نوآوری و ابتکارمیدان داد.
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی شامل 28 واحد نیمسالی بشرح زیر است:
(هر واحدعبارت است از 17 ساعت درس نظری)
در تنظیم این دروس کوشش برآن قرارداشته است که به دانشجو امکان تخصص در زمینه ادبیات داده شود و در عین حال قادر باشد اطلاعات کافی در سایر زمینه های زبانی کسب کند. برای نیل بدین منظور از مجموع 38 واحد دروس پایه و اختصاصی تعداد 12 واحد دروس پایه 16 واحد اختصاصی منظور شده است 6 واحد دروس اختیاری از میان مجموعه 29 واحد درس مربوط انتخاب میشود( به فهرست دروس اختیاری مراجعه شود) بدیهی است گروه آموزشی میتواند در صورت لزوم تا سقف 12 واحد از دروس اختیاری را بجای دروس اجباری ارائه دهد

نقش و توانایی یا کارایی

اگر گروه آموزشی برای تحقیق اهداف این رشته از امکانات آموزشی پژوهشی عالی برخودار باشد و کیفیت والای آموزشی فراهم باشد فارغ التحصیلان زبان و ادبیات انگلیسی خواهند توانست با نشر فرهنگ ادبی ایران در میان سایر ملل و شناخت فرهنگ های بیگانه به کشور خود خدمت کنند در ضمن این برنامه دانشجویانی را که مایل به ادامه تحصیل باشند به دانش ادبی و مهارتهای زبانی لازم برای ورود به دوره دکترای مجهز خواهد ساخت. و با برانگلیختن انگیزه و شکوفائی علاقه و استعداد دیگر دانشجویان آنان را ترغیب خواهد کرد تا همواره طریق تحقیق و نویسندگی کام بردارند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی

  
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31283053 مسائل زبانشناسی خير اصلي    
2 31283064 آواشناسی آموزشی خير اصلي    
3 31283075 اصول و روش تدریس خير اصلي    
4 31283086 روش تحقیق در مسائل آموزش زبان خير اصلي    
5 31283100 اصول و روش تدریس مهارتها خير اصلي  پیش نیاز
6 31283111 آزمون زبان خارجی خير اصلي    
7 31283122 روانشناسی زبان خير اصلي  پیش نیاز
8 31283133 انگلیسی بااهداف ویژه خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها