دانشكده ها

 

معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی - مقطع کارشناسی ارشد

هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی تربیت افراد واجد صلاحیت برای تدریس زبان انگلیسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و برآوردن نیازهای جامعه از نظر نیروی انسانی متخصص در زمینه تحقیق در مسایل آموزش زبان و ترجمه متون مختلف انگلیسی بزبان فارسی و بالعکس و یلا دیگر مشاغل مربوط میباشد. کسانی که برای این دوره انتخاب میشوند ضمن تکمیل معلومات قبلی خود راجع به جنبه های مختلف زبان بطور اعم، زبان بطوراخص، با اصول نظری، و روشهای و شگردههای تدریس این زبان در دانشگاهها ایران بعد از انقلاب و با عنایت به نیازهای جامعه، آشنایی مطلوب حاصل میکنند.

طول دوره تحصیل

1- دوره کارشناسی ارشد آموزشی زبان انگلیسی بصورت ناپیوسته (مستقل)است بدین معنی که فارغ التحصیلان دوره کارشناسی زبان انگلیسی با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی رشته که هنگام پذیرش دانشجو اعلام خواهد شد میتوانند در صورت تمایل بلافاصله وارد این دوره شوند.
2- بطور کلی بخش عمده این دوره را آموزش نظری تشکیل می دهد مضافاً باینکه دانشجو میبایستی در پایان دوره به تهیه و تدوین رساله نیز مبادرت ورزد.
3- شرایط عمومی ورود به این دوره مطابق ماده 4 و 5 آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب 28/10/64 شورایعالی برنامه ریزی میباشد.
طول دوره براساس ماده 6 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ 28/10/64 شورایعالی برنامه ریزی عبارت است از حداکثر مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را (پایان نامه ) براساس مقررات مربوطه به پایان برساند طول دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی حداکثر 3 سال است واحدهای هر نیمسال حداقل 9 و حداکثر 14 واحد است.

تعداد واحدها

ج- واحدهای درسی:
1- واحدهای درسی رشته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی کلاً 38 واحد نیمسال است که شامل 34 واحد درسی اختصاصی و 4 واحد رساله میباشد.
2- در تنظیم دروس اختصاصی کوشش برآن شده که به دانشجویات امکان تخصص در زمینه آموزش زبان انگلیسی داده شود و در عین حال قادر باشد اطلاعاتی کافی در سایر زمینه های کسب نماید. برای دست یافتن به این هدف از مجموع 34 واحد درسی اختصاص تعداد 28 واحد اجباری و 6 واحد اختیاری منظور شده است.
بدیهی است گروه آموزشی میتواند با توجه به امکانات آموزشی موجود حداکثر تا 12 واحد در دروس اختیاری را بعنوان دروس تخصصی ارائه نماید.
3- آن گروه از دانشجویان پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی که در دوره کارشناسی درس معارف اسلامی (2) را نگذرانده اند بایستی این درس را بدون آنکه واحدی برای آنها محسوب گردد بگذراند در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند.
مواد درسی از بین آخرین گزارشهای تحقیقی و مجلات علمی که توسط صاحبنظران ایرانی و خارجی در زمینه آموزش زبان و زبان شناسی قابل دسترس در ایران است بوسیله استادان دوره کارشناسی ارشد در دانشگاهها انتخاب و توصیه خواهد شد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگليسي

       
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31205002 آشنائی با کامپیوتر خير اصلي    
2 31282016 زبانشناسی کاربردی خير اصلي  پیش نیاز
3 31282049 جامعه شناسی زبان خير اصلي    
4 31283019 تجزیه و تحلیل و کلام خير اصلي  پیش نیاز
5 31283020 نگارش پیشرفته خير اصلي    
6 31283031 تهیه و تدوین مطالب درسی خير اصلي  پیش نیاز
7 31283042 سمینار - مسائل آموزش زبان خير اصلي  پیش نیاز
8 31283053 مسائل زبانشناسی خير اصلي    
9 31283064 آواشناسی آموزشی خير اصلي    
10 31283075 اصول و روش تدریس خير اصلي    
11 31283086 روش تحقیق در مسائل آموزش زبان خير اصلي    
12 31283097 زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها خير اصلي  پیش نیاز
13 31283100 اصول و روش تدریس مهارتها خير اصلي  پیش نیاز
14 31283111 آزمون زبان خارجی خير اصلي    
15 31283122 روانشناسی زبان خير اصلي  پیش نیاز
16 31283133 انگلیسی بااهداف ویژه خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها