دانشكده ها

 

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان - مقطع کارشناسی ارشد

با توجه به نقش عظیم عرفان اسلامی که از شعب علوم انسانی و فقه اکبر است در فرهنگ و تمدن اسلامی و تاثیر عمیقی که در تربیت انسان و فراهم کردن مقدمات وصول آدمی به قلعه های رفیع انسانیت دارد و بخصوص با توجه به نقش عرفان امام خمینی(ره) رهبرکبیر انقلاب اسلامی در گرایش عظیم مردمی به رهایی از تعلقات مادی و سلوک الی الله و ضرورت شناخت و تبیین آن، به منظور کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور و تربیت نیروی انسانی کارآمد در این زمینه دوره کارشناسی ارشد عرفان اسلامی به اهداف زیر و براساس این برنامه و با رعایت مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دانشگاهها و مراکز عالی پژوهشی تاسیس می شود.

طول دوره تحصیل

- طراحی دوره و شکل نظام
ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آیین نامه های مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.
شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد عرفان اسلامی:
- داشتن حداقل گواهینامه لیسانس از موسسات آموزش عالی کشور یا کشورهای دیگر مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.
- گذراندن دروس کمبود برای داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی شان متناسب با رشته عرفان اسلامی نیست (حداکثر 24 واحد به تشخیص گروه مربوط )
- عدم اشتغال به تحصیل در موسسات آموزش عالی کشور
- موفقیت در آزمون ورودی( مواد امتحانی عبارت است از:
1- متونن عرفانی فارسی( در حد مصباح الهدایه عزالدین کاشانی، مرصادالعباد ، چهل حدیث امام خمینی (س) منطبق الطیر، مثنوی مولوی، دفتر اول
2- متون عرفان عربی: جامع الاسرا سید حیدر آملی اصل اول قاعده های دوم و سوم و چهارم ص 105-49 اصل سوم : قاعده های اول و دوم ص 379-343 و قاعده سوم ص 609-568 و رساله نقدالنقود فی معرفه الوجود(ضمیمه جامع الاسرار ومنبع الانوار )ص 704- 623.
3- متون کلامی (در حد شرح تجرید)
4- متون فلسفی ( در حد نهایه الحکمه)
- ارائه گواهی موافقت سازمان مشرع با ماموریت آموزشی داوطلب به طور تمام وقت در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در صورتی که داوطلب شاغل در دستگاههای دولتی است.
با توجه به نقش عرفان اسلامی درانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در زمینه دیدن روح الهی در اقشار جامعه و پرورش هزاران هزار انسان فانی فی الله که سر از پا نشناخته پای درمیدانهای مختلف جهاد فی سبیل الله و مبارز با شیطان درون و برون نهادند و چهره های عظیم و شگفتی از قدرت انسان الهی بروز دادند و با توجه به نقش عظیم حضرت امام خمینی (س) در طرح عرفان در جامعه به منظور توسعه دانش ومعارف اسلامی در زمینه عرفان و به طور خاص تبین دیدگاگهای نظری واصول عملی عرفان امام خمینی(س) و تلاش برای پر کردن خلاء های موجود در عرضه مذکور جهت پاسخگویی به نیازهای شیفتگان عرفان اسلامی به ویژه در پیوند با امام خمینی (س) به زبان روز و درعرصه جهانی و ضرورت برجسته شدن آن و نیز تربیت محققان برجسته در این زمینه جهت تحقیق و تدریس آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

تعداد واحدها

برنامه دوره کارشناسی ارشد عرفان اسلامی 32 واحد به شرح زیر می باشد:
الف:دروس تخصصی 24 واحد
ب: پایان نامه 8 واحد
موضوعات پایان نامه در ارتباط با معرفی عرفان امام خمینی (س) و یا مقایسه و تطبیق آراء عرفانی معظم له با آراء سایر عرف اتخاذ شد.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیل های این دوره با توانایی و تخصصی که در عرفان اسلامی حاصل می کنند می توانند در زمینه امور پژوهشی و آموزشی دستگاهها و موسسات ذینفع نقش موثری را ایفاء نموده و به تدریج با کسب آمادگی حضور در مراکز مختلف و بزرگ علمی و پژوهشی داخل یا خارج کشور در ترویج معارف الهی و مبانی فرهنگ انقلاب اسلامی و تربیت انسانهای شایسته از طریق تدریس در دانشگاهها و همکاری در موسسات فرهنگی انجام وظیفه کنند.

ضرورت و توانایی

با توجه به نقش عرفان اسلامی درانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در زمینه دیدن روح الهی در اقشار جامعه و پرورش هزاران هزار انسان فانی فی الله که سر از پا نشناخته پای درمیدانهای مختلف جهاد فی سبیل الله و مبارز با شیطان درون و برون نهادند و چهره های عظیم و شگفتی از قدرت انسان الهی بروز دادند و با توجه به نقش عظیم حضرت امام خمینی (س) در طرح عرفان در جامعه به منظور توسعه دانش ومعارف اسلامی در زمینه عرفان و به طور خاص تبین دیدگاگهای نظری واصول عملی عرفان امام خمینی(س) و تلاش برای پر کردن خلاء های موجود در عرضه مذکور جهت پاسخگویی به نیازهای شیفتگان عرفان اسلامی به ویژه در پیوند با امام خمینی (س) به زبان روز و درعرصه جهانی و ضرورت برجسته شدن آن و نیز تربیت محققان برجسته در این زمینه جهت تحقیق و تدریس آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31142060 ادیان ابتدائی وقدیم خير تخصصي    
2 31142071 تاریخ تصوف ازآغاز تاعصرحاضر (1) خير تخصصي    
3 31142082 تاریخ یهود خير تخصصي    
4 31142093 کلام تطبیقی خير تخصصي    
5 31142151 زبان عمومی (1) خير تخصصي    
ترم 2
6 31142106 ادیان ایران پیش از اسلام خير تخصصي    
7 31142117 ادیان هند وبودایی خير تخصصي    
8 31142128 تاریخ تصوف ازآغاز تاعصرحاضر (2) خير تخصصي    
9 31142139 تاریخ مسیحیت خير تخصصي    
10 31142140 متون دینی و عرفانی به زبان خارجی (1) خير تخصصي    
ترم 3
11 31142004 ادیان خاور دور خير تخصصي    
12 31142015 عرفان وادب فارسی خير تخصصي    
13 31142026 متون دینی وعرفانی به زبان خارجی (2) خير تخصصي    
14 31142037 متون عرفانی به زبان عربی خير تخصصي    
ترم 4
15 31142162 پایان نامه خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها