دانشكده ها

 

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان - مقطع کارشناسی ارشد

با توجه به نقش عظیم عرفان اسلامی که از شعب علوم انسانی و فقه اکبر است در فرهنگ و تمدن اسلامی و تاثیر عمیقی که در تربیت انسان و فراهم کردن مقدمات وصول آدمی به قلعه های رفیع انسانیت دارد و بخصوص با توجه به نقش عرفان امام خمینی(ره) رهبرکبیر انقلاب اسلامی در گرایش عظیم مردمی به رهایی از تعلقات مادی و سلوک الی الله و ضرورت شناخت و تبیین آن، به منظور کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور و تربیت نیروی انسانی کارآمد در این زمینه دوره کارشناسی ارشد عرفان اسلامی به اهداف زیر و براساس این برنامه و با رعایت مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دانشگاهها و مراکز عالی پژوهشی تاسیس می شود.

طول دوره تحصیل

- طراحی دوره و شکل نظام
ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آیین نامه های مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.
شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد عرفان اسلامی:
- داشتن حداقل گواهینامه لیسانس از موسسات آموزش عالی کشور یا کشورهای دیگر مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.
- گذراندن دروس کمبود برای داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی شان متناسب با رشته عرفان اسلامی نیست (حداکثر 24 واحد به تشخیص گروه مربوط )
- عدم اشتغال به تحصیل در موسسات آموزش عالی کشور
- موفقیت در آزمون ورودی( مواد امتحانی عبارت است از:
1- متونن عرفانی فارسی( در حد مصباح الهدایه عزالدین کاشانی، مرصادالعباد ، چهل حدیث امام خمینی (س) منطبق الطیر، مثنوی مولوی، دفتر اول
2- متون عرفان عربی: جامع الاسرا سید حیدر آملی اصل اول قاعده های دوم و سوم و چهارم ص 105-49 اصل سوم : قاعده های اول و دوم ص 379-343 و قاعده سوم ص 609-568 و رساله نقدالنقود فی معرفه الوجود(ضمیمه جامع الاسرار ومنبع الانوار )ص 704- 623.
3- متون کلامی (در حد شرح تجرید)
4- متون فلسفی ( در حد نهایه الحکمه)
- ارائه گواهی موافقت سازمان مشرع با ماموریت آموزشی داوطلب به طور تمام وقت در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در صورتی که داوطلب شاغل در دستگاههای دولتی است.
با توجه به نقش عرفان اسلامی درانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در زمینه دیدن روح الهی در اقشار جامعه و پرورش هزاران هزار انسان فانی فی الله که سر از پا نشناخته پای درمیدانهای مختلف جهاد فی سبیل الله و مبارز با شیطان درون و برون نهادند و چهره های عظیم و شگفتی از قدرت انسان الهی بروز دادند و با توجه به نقش عظیم حضرت امام خمینی (س) در طرح عرفان در جامعه به منظور توسعه دانش ومعارف اسلامی در زمینه عرفان و به طور خاص تبین دیدگاگهای نظری واصول عملی عرفان امام خمینی(س) و تلاش برای پر کردن خلاء های موجود در عرضه مذکور جهت پاسخگویی به نیازهای شیفتگان عرفان اسلامی به ویژه در پیوند با امام خمینی (س) به زبان روز و درعرصه جهانی و ضرورت برجسته شدن آن و نیز تربیت محققان برجسته در این زمینه جهت تحقیق و تدریس آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

تعداد واحدها

برنامه دوره کارشناسی ارشد عرفان اسلامی 32 واحد به شرح زیر می باشد:
الف:دروس تخصصی 24 واحد
ب: پایان نامه 8 واحد
موضوعات پایان نامه در ارتباط با معرفی عرفان امام خمینی (س) و یا مقایسه و تطبیق آراء عرفانی معظم له با آراء سایر عرف اتخاذ شد.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیل های این دوره با توانایی و تخصصی که در عرفان اسلامی حاصل می کنند می توانند در زمینه امور پژوهشی و آموزشی دستگاهها و موسسات ذینفع نقش موثری را ایفاء نموده و به تدریج با کسب آمادگی حضور در مراکز مختلف و بزرگ علمی و پژوهشی داخل یا خارج کشور در ترویج معارف الهی و مبانی فرهنگ انقلاب اسلامی و تربیت انسانهای شایسته از طریق تدریس در دانشگاهها و همکاری در موسسات فرهنگی انجام وظیفه کنند.

ضرورت و توانایی

با توجه به نقش عرفان اسلامی درانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در زمینه دیدن روح الهی در اقشار جامعه و پرورش هزاران هزار انسان فانی فی الله که سر از پا نشناخته پای درمیدانهای مختلف جهاد فی سبیل الله و مبارز با شیطان درون و برون نهادند و چهره های عظیم و شگفتی از قدرت انسان الهی بروز دادند و با توجه به نقش عظیم حضرت امام خمینی (س) در طرح عرفان در جامعه به منظور توسعه دانش ومعارف اسلامی در زمینه عرفان و به طور خاص تبین دیدگاگهای نظری واصول عملی عرفان امام خمینی(س) و تلاش برای پر کردن خلاء های موجود در عرضه مذکور جهت پاسخگویی به نیازهای شیفتگان عرفان اسلامی به ویژه در پیوند با امام خمینی (س) به زبان روز و درعرصه جهانی و ضرورت برجسته شدن آن و نیز تربیت محققان برجسته در این زمینه جهت تحقیق و تدریس آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسلامي- اديان وعرفان

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31142004 ادیان خاور دور خير اصلي    
2 31142015 عرفان وادب فارسی خير اصلي    
3 31142026 متون دینی وعرفانی به زبان خارجی (2) خير اصلي    
4 31142037 متون عرفانی به زبان عربی خير اصلي    
5 31142060 ادیان ابتدائی وقدیم خير اصلي    
6 31142071 تاریخ تصوف ازآغاز تاعصرحاضر (1) خير اصلي    
7 31142082 تاریخ یهود خير اصلي    
8 31142093 کلام تطبیقی خير اصلي    
9 31142106 ادیان ایران پیش از اسلام خير اصلي    
10 31142117 ادیان هند وبودایی خير اصلي    
11 31142128 تاریخ تصوف ازآغاز تاعصرحاضر (2) خير اصلي    
12 31142139 تاریخ مسیحیت خير اصلي    
13 31142140 متون دینی و عرفانی به زبان خارجی (1) خير اصلي    
14 31142151 زبان عمومی (1) خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها