دانشكده ها


پژوهشكده علوم گياهي


سايت پژوهشكده

تاريخچه و معرفي

هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد با هدف مطالعة رُستني‌هاي خراسان در سال1360 فعاليت خود را آغاز كرد و با گذشت يك‌دهه از فعاليت پژوهشي آن، در سال 1370 به گروه پژوهشي گياه‌شناسي (هرباريوم) ارتقاء يافت. در سال 1378 طرح توسعة اين گروه پژوهشي به پژوهشكدة علوم گياهي، در راستاي اهداف دانشگاه مبني بر توسعة پژوهش، به شوراي گسترش آموزش عالي پيشنهاد شد و سرانجام در سال 1379 به‌صورت واحدي مستقل با سه گروه پژوهشيِ گياه‌شناسي (هرباريوم)، بقولات و گياهان زينتي مورد تصويب قرار گرفت. سرانجام پس از كوشش‌هاي ممتدّ اعضاي پژوهشكده و ارائه كارنامة عملكرد چهارسالة آن، شوراي گسترش آموزش عالي در بهمن‌ماه سال1383 با ايجاد پژوهشكدة علوم گياهي شامل سه گروه پژوهشي ياد شده، موافقت قطعي به‌عمل آورد. اميد مي‌رود در آينده با جذب امكانات و استخدام اعضاي هيأت علمي بيشتر، گروه‌هاي آن توسعة بيشتري يابد.

<><><><><><><><><><><>< />

 روساي پژوهشكده علوم گياهي ازابتداي تاسيس(سال 1360) تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى دوران تصدي
 محمود ذكائي 1360 تا 1361
دكتر محمد حسن راشد محصل 1361 تا 1377
 احمد نظامي 1377 تا 1381
 علي گنجعلي 1381 تا 1383
دكتر محمد حسن راشد محصل 83 تا 85
دكتر فارسي 85 تا كنون

اين واحد تا كنون با سازمان ها و مؤسسه‌هايي مانند وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور، سازمان تحقيقات كشاورزي، معاونت امور دام و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان هواشناسي، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي، دانشكده‌هاي علوم پايه، كشاورزي، دانشگاه فردوسي، دانشكدة داروسازي دانشگاه هاي علوم پزشكي مشهد، دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، تهران، تربيت‌معلم، پيام نور و جامع علمي-كاربردي، جهاد دانشگاهي، آموزش و پرورش و نيز شركت‌هاي خصوصي و افراد علاقه‌مند در زمينه‌هاي آمـوزشي و پژوهشي، همكاري مستمرّ و نزديكي داشته است.

گروه هاي پژوهشي

پژوهشكدة علوم گياهي، داراي سه گروه پژوهشي شامل هرباريوم، بقولات و گياهان زينتي مي‌باشد.  همچنين براي هر يك از گروه‌هاي پژوهشي، شوراي گروه در نظر گرفته شده است كه تاكنون با تشكيل جلسات متعدد، مسايل مختلف مربوط به گروه مربوطه را مورد بررسي قرار داده‌اند.گروه هاي پژوهشيِ پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد
گروه پژوهشي تاريخ تاسيس
هرباريوم 1370
بقولات 1379
گياهان زينتي 1379
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>


مديران گروه هاي پژوهشي پژوهشكده علوم گياهي
گروه پژوهشي مدير گروه
هرباريوم فرشيد معمارياني
بقولات دكتر علي گنجعلي
گياهان زينتي دكتر علي تهراني فر

گروه پژوهشي گياه‌شناسي (هرباريوم)

 استان‌ خراسان (رضوي، شمالي و جنوبي) با وسعت تقريبي 300 هزار كيلومتر مربع، پهناورترين استان‌ ايران است كه از شرايط اقليمي و جغرافيايي متنوّعي برخوردار است. از حدود 8000 گونه گياهان ايران، 2000 گونة آن در استان‌هاي خراسان مي‌رويد. اين تنوع بالا و نيز وسعت منطقه، كار مستمرّ، طولاني و پُرزحمتي را مي‌طلبد تا پوشش گياهي و تنوع آن، بررسي و مشخص گردد. نتايج اين بررسي‌ها نشان خواهد داد كه موجودي گياهان استان چه انواعي را شامل مي‌شود، چه گياهاني به‌تازگي شناسايي شده‌اند و چه گياهاني در معرض انقراض و نابودي قرار گرفته‌اند. گروه پژوهشي گياه‌شناسي (هرباريوم) در طول 28 سال گذشته با جمع‌آوري بيش از 50‌هزار نمونة گياهي، بخش زيادي از گونه‌هاي گياهي استان را نمونه‌برداري كرده است. در طول اين مدت، چندين گونه گياه جديد براي خراسان، ايران و نيز دنيا، شناسايي شده‌اند.

 جمع‌آوري گياهان، شناسايي و نيز نگهداري آنها مطابق با استانداردهاي بين‌المللي در محلي مخصوص به‌نام هرباريوم، يكي از قدم‌هاي اساسي و بي‌نظير اين گروه پژوهشي بوده است كه براي ايجاد زمينة مناسب و مطلوب جهت تحقيقات بنيادي و كاربردي، ضروري بوده است. بنا به اظهارنظر متخصّصان و گياه‌شناسان سرشناس كشور، هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد، قوي‌ترين و غني‌ترين هرباريوم ايران پس از هرباريوم‌هاي مستقر در تهران است.      

 اهداف گروه پژوهشي گياه‌شناسي (هرباريوم):

·    طرّاحي و انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينة پوشش گياهي استان‌هاي خراسان.

·    اعزام گروه‌هاي تحقيقاتي براي جمع‌آوري نمونه‌هاي گياهي به اقصي نقاط استان.

·    تهية فيلم، عكس و اسلايد از پوشش گياهي مناطق مختلف استان.

·    شناسايي و نام‌گذاري گياهان جمع‌آوري شده.

·    نگهداري و آرشيو نمونه‌هاي گياهي جمع‌آوري‌شده به‌روش استاندارد علمي در هرباريوم و مبادله‌ي نمونه‌هاي حاصله با هرباريوم‌هاي داخل و خارج كشور.

·    مطالعة جامع خانواده‌هاي گياهي بر اساس نمونه‌هاي هرباريومي توسط محققين و نيز به‌صورت همكاري با دانشجويان تحصيلات تكميلي در رشته‌هاي مختلف شامل علوم گياهي، داروسازي، كشاورزي، محيط‌زيست و منابع طبيعي و ارائة نوشتاري آن به‌صورت پايان‌نامه، مقاله، سمينار و كتاب (فلور).

·    تدوين فلور خراسان به روش‌هاي متداول علمي.

·    انجام مطالعات جامعه‌شناسي گياهي جهت ارائه چشم‌اندازهاي علمي براي برنامه‌ريزي‌هاي كلان زيست‌محيطي، منابع طبيعي و كشاورزي.

·    مطالعة تخصّصي گياهان از جنبه‌هاي مختلف كاربردي از جمله گياهان مرتعي، دارويي، سمّي، زينتي، آلرژي‌زا و رنگ‌زا و نيز بررسي آنها از نظر دارا بودن ژن‌هاي مقاومت به تنش‌هاي مختلف زيستي و غيرزيستي.

·    جمع‌آوري بذر گياهان استان و تشكيل بانك ژن گياهي فلور خراسان جهت بقاء و نگهداري ژنوم گياهان استان و انجام مطالعات بيوسيستماتيك.

·    جمع‌آوري، شناسايي و نگهداري گلسنگ‌هاي خراسان و مطالعة جنبه‌هاي مختلف آنها (به‌‌ويژه آن‌كه به‌تازگي زواياي پنهان اين موجودات و اهميت آنها در حيات بشر به‌صورت روزافزوني روشن‌تر مي‌شود).

·    برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت و كارگاه آموزشي براي مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي متقاضي.

·    ايجاد باغ گياه‌شناسي در دانشگاه فردوسي جهت حفظ و نگهداري ژنوم گياهي استان به‌صورت طبيعي و بهره‌برداري آموزشي وپژوهشي از آن جهت مطالعات علوم و ژنتيك گياهي.

·    ايجاد پايگاه اطلاعات فلور خراسان.

·    ايجاد ارتباط و همكاري با ساير هرباريوم‌هاي ايران و جهان.

 گروه پژوهشي بقولات:

بقولات از جمله گياهان زراعي هستند كه در سراسر دنيا كشت مي‌شوند و به شرايط آب و هوايي متفاوت از معتدل تا گرمسير و از مرطوب تا خشك، سازگاري يافته‌اند. اين محصولات، ارزش غذايي زيادي دارند و يكي از مهم‌ترين منابع گياهي سرشار از پروتئين مي‌باشند به‌طوري‌كه حبوبات (كه از بقولات دانه‌اي به‌شمار مي‌روند) بعد از غلات، دوّمين منبع مهم غذايي انسان به‌شمار مي‌روند و نيز بقولات علوفه‌اي مانند يونجه و ... ، در تغذية دام و در نتيجه تأمين پروتئين حيواني، نقش بسيار مهمي دارند. اين گياهان به‌خاطر همزيستي با باكتري‌هاي تثبيت‌كنندة نيتروژن هوا، در حاصلخيزي خاك تأثير بسيار مثبتي دارند. علاوه بر اين، بقولات به‌صورت كود سبز براي تقويت و بهبود ويژگي‌هاي فيزيكي خاك به‌كار مي‌روند.

در شرايط كنوني تعداد ارقام هركدام از محصولات نخود، عدس، نخود فرنگي و باقلا در كشور بسيار اندك بوده و طي 20 سال گذشته تنها تعداد بسيار محدودي رقم آزاد شده است. به‌اين‌ترتيب در وضعيت حاضر، توجّه به تحقيقات بقولات در كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است

با توجه به سابقة طولاني كشت و كار اين محصولات و سازگاري آنها با شرايط آب و هوايي استان‌هاي خراسان، ضرورت انجام تحقيقات منسجم، هدفمند و درازمدت در مورد اين محصولات به‌طور كامل احساس مي‌شود. لذا در همين راستا، گروه پژوهشي بقولات با گرايش ويژه نسبت به حبوبات در اين پژوهشكده ايجاد شد تا با برنامه‌ريزي اصولي، تحقيقات حبوبات را در زمينه‌هاي مختلف بِه‌زراعي، بِه‌نژادي و بيوتكنولوژي سامان ببخشد. هم‌اكنون اعضاي هيأت علمي اين گروه با گرايش‌هاي مختلف و سابقة تحقيقات طولاني در زمينه حبوبات، طرح‌ها و پروژه‌هاي جامعي را در زمينه تحمل به سرما، خشكي و مقاومت به بيماري‌ها در بخش‌هاي زراعي، اكوفيزيولوژيك و بيوتكنولوژي در دست اجرا دارند و اميد مي‌رود در آينده‌اي نه‌چندان دور، جامعة كشاورزي از نتايج آن بهره‌مند گردد.

اين گروه، در راستاي اهداف اصولي و درازمدت، با ايجاد و تأسيس بانك بذر حبوبات تاكنون نزديك به 1000 نمونه بذر نخود و 350 نمونه بذر عدس را از سراسر كشور و نيز برخي كشورهاي خارجي جمع‌آوري نموده و آنها را دسته‌بندي و كُدگذاري نموده است

اهداف گروه پژوهشي بقولات
مطالعة خصوصيات زراعي، اكوفيزيولوژيك و ژنتيك بقولات به‌منظور بهبود كمّي و كيفي توليد و ثبات عملكرد.  
تحقيق در زمينة بقولات به‌منظور پايداري توليد در سيستم‌هاي زراعي.
بررسي جنبه‌هاي مختلف تثبيت نيتروژن توسط بقولات.
كاربرد بيوتكنولوژي در بهبود خصوصيات كمّي و كيفي بقولات.
مطالعه اثر تنش‌هاي محيطي (سرما، خشكي و ... ) بر توليد و عملكرد بقولات و اصلاح ارقام جهت تحمل در برابر تنش‌ها. 
همكاري با ساير دستگاه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي در جهت تهيه و معرّفي ارقام مناسب بقولات، متناسب و سازگار با تنش‌هاي محيطي موجود.  
پذيرش مشترك دانشجو با دانشكده‌ها و مراكز ديگر از جمله دانشكده‌هاي كشاورزي و علوم در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي.
 بهره‌گيري از ذخاير ژنتيك و تنوع گونه‌هاي موجود در كشور به‌منظور اهلي‌سازي و معرفي گونه‌هاي جديد گياهان زينتي
 مطالعه و بررسي بهبود كيفيت در گياهان زينتي
 بهبود و بهينه‌سازي روش‌هاي توليد گياهان زينتي 
ارزيابي پايه‌هاي گياهان زينتي پيوندي و بررسي امكان توليد و تكثير آنها و ايجاد تركيبات جديد
 استفاده از بيوتكنولوژي در توليد گياهان زينتي برتر
 طرّاحي و ايجاد باغ ارقام گياهان زينتي در محوطة پرديس و باغ گياه‌شناسي دانشگاه

گروه پژوهشي گياهان زينتي

 كشور ما به‌دليل قرارداشتن در موقعيت جغرافيايي مناسب در نيمة شرقي نيمكرة شمالي و تنوع گستردة آب و هوايي موجود در آن، وجود منابع انرژي، نيروي كار و مهارت توليدكنندگان، شرايط ويژه‌اي را براي توليد انواع گل و گياهان زينتي دارا مي‌باشد. همچنين با دارا بودن منابع ژنتيك منحصر به‌فرد و ارزشمندي از گُل‌ها مانند لاله، زنبق، ميخك، گلايول، سدم‌ها، ارموروس، سيكلامن و ... ، از ظرفيت بالايي در جهت توليد گُل و حضور در بازارهاي جهاني، برخوردار است. به‌طور قطع، شناخت ظرفيت‌ها و ‌توجه به مسايل علمي و پژوهشي در اين زمينه، حضور موفق كشور ما را در بازار بين‌المللي گياهان زينتي به‌دنبال خواهد داشت. شرط كسب جايگاه در بازار جهاني گل و گياه، توليد مداوم، برنامه‌ريزي مناسب و تحقيقات مستمرّ در زمينه‌هاي مختلف توليد و صادرات آن است.

استان‌ خراسان بزرگ با داشتن تنوع اقليمي مطلوب و توان مناسب توليد گياهان زينتي مي‌تواند سهمي ممتاز در توليد و صادرات گل داشته باشد. در شرايط كنوني كه تكيه و تأكيد بر صادرات غيرنفتي در صدر برنامه‌هاي اقتصادي قرار دارد تحقيقات در اين بخش مهم، به‌خصوص در زمينه‌هاي بالا بردن كيفيت و بهينه‌سازي هزينه‌هاي توليد، كاملاً ضروري است بر اين اساس، مهم‌ترين اهداف گروه پژوهشي گياهان زينتي، به‌شرح زير معرفي مي‌شود

 اهداف گروه پژوهشي گياهان زينتي:  ب هره‌گيري از ذخاير ژنتيك و تنوع گونه‌هاي موجود در كشور به‌منظور اهلي‌سازي و معرفي گونه‌هاي جديد گياهان زينتي.  مطالعه و بررسي بهبود كيفيت در گياهان زينتي.  بهبود و بهينه‌سازي روش‌هاي توليد گياهان زينتي.  رزيابي پايه‌هاي گياهان زينتي پيوندي و بررسي امكان توليد و تكثير آنها و ايجاد تركيبات جديد. استفاده از بيوتكنولوژي در توليد گياهان زينتي برتر.   طرّاحي و ايجاد باغ ارقام گياهان زينتي در محوطة پرديس و باغ گياه‌شناسي دانشگاه. فعاليت‌هاي پژوهشي

 

 

گروه پژوهشي گياه‌شناسي (هرباريوم)

 

گروه پژوهشي گياه‌شناسي با اجراي طرح‌هاي پژوهشي متعدد، مطالعات پايه و منسجمي را در زمينة تخصصي مربوط به خود عهده‌دار شده و تاكنون بيش از 14 طرح تحقيقاتي را طراحي و اجرا نموده و يا در دست اجرا دارد. عناوين برخي از اين طرح‌ها به‌شرح زير است:

 

 ·    جمع‌آوري و نام‌گذاري گياهان استان خراسان (1361 تا 1370).

 

·    فاز مطالعاتي احداث باغ گياه‌شناسي (1380 تا 1383).

 

·    جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌هاي خراسان (1382 تا 1384).

 

·    معرفي پوشش گياهي و جمع‌آوري نمونه‌هاي گياهي پارك ملي تندوره (1382 تا 1384).

 

·    معرفي پوشش گياهي و جمع‌آوري نمونه‌هاي گياهي پناهگاه حيات وحش ناي بندان (1382 تا 1384).

 

·    مطالعه و بررسي فلوريستيك دامنه‌هاي شمالي آلاداغ در خراسان شمالي (1385 تا 1387).

 

·    مطالعه فلور پرديس دانشگاه فردوسي مشهد (1385 تا 1386).

 

 اين گروه پژوهشي تاكنون يك عنوان كتاب (رُستني‌هاي خراسان، جلد اول: 1371 و جلد دوم: 1378) و بيش از 60 عنوان مقاله در مجلات علمي داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. از اين تعداد، 25 عنوان مقاله به‌صورت انگليسي و چهار عنوان نيز ISI بوده است. اعضاي هيات علمي و نيز كارشناسان اين گروه پژوهشي، حضور فعالي در همايش‌هاي علمي داخل و خارج از كشور داشته‌اند.

 

از جمله قراردادهاي برون‌سازماني اين گروه پژوهشي در سال‌هاي اخير نيز مي‌توان به قرارداد شناسايي فلور، معرفي جنبه‌هاي كاربردي و حفاظت از ذخاير ژنتيكي گياهي استان خراسان شمالي كه با استانداري اين استان منعقد شده است اشاره نمود.

 

از دستاوردهاي بديع اين گروه پژوهشي مي‌توان به شناسايي و نام گذاري 360 گونة گياهي جديد براي خراسان، 53 گونه گياهي جديد براي ايران و نيز 21 گونة جديد براي دنيا اشاره نمود كه گزارش مربوط به اين كشف‌هاي علمي در مجلات معتبر گياه‌شناسي به چاپ رسيده است.

گروه پژوهشي بقولات

با توجه به نقش مهم بقولات (و به‌ويژه حبوبات) در تأمين پروتئين مورد نياز كشور، گروه پژوهشي بقولات تاكنون نزديك به 20 عنوان طرح پژوهشي را در زمينه‌هاي مختلف علمي و كاربردي مربوط به بقولات (با تأكيد بر دو گياه نخود و عدس) و با هدف فايق آمدن بر مشكلات توليد به‌خصوص تنش‌هاي زيستي و غيرزيستي موجود در مناطق كشت حبوبات در كشور، طراحي و اجرا نموده است. عناوين برخي از اين طرح‌ها به شرح زير است:

 

 

 

·    ارزيابي تحمل به سرما در نخود به منظور كاشت پاييزة آن در مناطق مرتفع (1381 تا 1383).

 

·    بررسي جنبه هاي مـورفولوژيك و فيزيـولوژيك ريشــه نخود در واكنش به تنش خشكي (1381 تا 1382).

 

·    گزينش لاين‎هاي سلولي نخود با قابليت تحمل به يخ‌زدگي از طريق كشت اين‎ويترو (1380 تا 1382).

 

·    ارزيابي ژرم‌پلاسم نخود براي مقاومت به شِش پاتوتيپ بيماري برق‌زدگي در ايران (1380 تا 1382).

 

·    ارزيابي تحمل به سرما در نخود در شرايط مزرعه به‌منظور شناسايي ژنوتيپ‌هاي متحمل به شرايط زمستان (1382 تا 1384).

 

·    ارزيابي ژرم‌پلاسم عدس براي تحمل به سرما به منظور كاشت پاييزه آن در مناطق مرتفع ايران.

 

·    بهره‌برداري بهينه از اراضي آيش با تأكيد بر كشت بقولات.

 

 

 

اين گروه پژوهشي تاكنون 6 عنوان كتاب و نزديك به 140 عنوان مقاله را در مجلات علمي داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. از اين تعداد، 25 عنوان مقاله به‌صورت انگليسي بوده است.

 

راهنمايي بيش از 40 عنوان پايان‌نامه دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، ايجاد بانك بذر حبوبات با نزديك به 1000 نمونه بذر نخود و 350 نمونه بذر عدس، برگزاري اولين همايش ملي حبوبات در ايران، تأسيس انجمن علمي حبوبات ايران (در دست اقدام) و حضور فعال اعضاي هيات علمي و كارشناسان اين گروه در چندين همايش علمي در داخل و خارج از كشور، از جمله فعاليت‌هاي انجام شده در اين گروه پژوهشي بوده است

 گروه پژوهشي گياهان زينتي

 

گروه پژوهشي گياهان زينتي تاكنون بيش از 6 عنوان طرح تحقيقاتي را در دست طراحي و اجرا دارد. عناوين برخي از اين طرح‌ها به‌شرح زير است:

 

 

 

·     مطالعه و تهيه طرح جامع فضاي سبز شهر مشهد.

 

·     تهيه پايگاه اطلاعاتي پارك‌هاي سطح شهر مشهد (شناسنامه پارك‌ها).

 

 

 

اين گروه پژوهشي تاكنون نزديك به 20 عنوان مقاله در مجلات علمي داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. راهنمايي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در مقاطع تكميلي و حضور در همايش‌هاي علمي داخل و خارج از كشور، از جمله فعاليت‌هاي اعضاي اين گروه پژوهشي بوده است.

 

 

 

 وضعيت نيروي انساني (اعضاي هيئت علمي و كارشناسان) پژوهشكدة علوم گياهي به‌تفكيك هر يك از گروه‌هاي پژوهشي


گروه پژوهشي بقولات
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
دكتر عبدالرضا باقري مهندس سعيد حجت
دكتر محمد كافي مهندس حسن پرسا
دكتر احمد نظامي
دكتر مهدي پارسا
دكتر علي گنجعلي* استاديار
مهندس سعيد رضا وضال* مربي
مهندس سعيد ملك زاده شفارودي
مهندس فرهاد شكوهي فر| مربي
مهندس فاطمه ذاكر تولائي**


گروه پژوهشي گياهان زينتي
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
مهناز كياني فريز استاديار
خاطره عماد زاده مربي
فرشيد معمارياني مربي
محمد رضا جوهر چي مربي آموزشيار

در حال حاضر، پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد در يك ساختمان دو طبقه با زير‌بنايي بيش از 1000 متر مربّع مستقرّ مي‌باشد. قابل ذكر است كه كاربري ساختمان مذكور به‌منظور انتقال پژوهشكده به‌آن (در ابتداي سال 1382)، تغيير يافت و به‌اين منظور، فضاهاي مناسب جهت كاربري‌هاي خاص در آن طرّاحي شد. فضاهاي ايجاد شده با كاربري‌هاي مجزّا در ساختمان فعلي عبارتند از: اتاق رياست، دفتر رياست، مجموعه اتاق‌هاي اعضاي هيئت علمي و كارشناسان، هرباريوم (مخزن گياهان)، كتابخانه، اتاق كامپيوتر، دبيرخانه، اُمور عمومي و حسابداري، سالن اجتماعات، آزمايشگاه گياه‌شناسي، آزمايشگاه فيزيولوژي تنش‌ها، آزمايشگاه بيوتكنولوژي و كشت بافت، سمعي و بصري، انبار و ... .

 

 استان‌ خراسان (رضوي، شمالي و جنوبي) با وسعت تقريبي 300 هزار كيلومتر مربع، پهناورترين استان‌ ايران است كه از شرايط اقليمي و جغرافيايي متنوّعي برخوردار است. از حدود 8000 گونه گياهان ايران، 2000 گونة آن در استان‌هاي خراسان مي‌رويد. اين تنوع بالا و نيز وسعت منطقه، كار مستمرّ، طولاني و پُرزحمتي را مي‌طلبد تا پوشش گياهي و تنوع آن، بررسي و مشخص گردد. نتايج اين بررسي‌ها نشان خواهد داد كه موجودي گياهان استان چه انواعي را شامل مي‌شود، چه گياهاني به‌تازگي شناسايي شده‌اند و چه گياهاني در معرض انقراض و نابودي قرار گرفته‌اند. گروه پژوهشي گياه‌شناسي (هرباريوم) در طول 28 سال گذشته با جمع‌آوري بيش از 50‌هزار نمونة گياهي، بخش زيادي از گونه‌هاي گياهي استان را نمونه‌برداري كرده است. در طول اين مدت، چندين گونه گياه جديد براي خراسان، ايران و نيز دنيا، شناسايي شده‌اند.

 

جمع‌آوري گياهان، شناسايي و نيز نگهداري آنها مطابق با استانداردهاي بين‌المللي در محلي مخصوص به‌نام هرباريوم، يكي از قدم‌هاي اساسي و بي‌نظير اين گروه پژوهشي بوده است كه براي ايجاد زمينة مناسب و مطلوب جهت تحقيقات بنيادي و كاربردي، ضروري بوده است. بنا به اظهارنظر متخصّصان و گياه‌شناسان سرشناس كشور، هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد، قوي‌ترين و غني‌ترين هرباريوم ايران پس از هرباريوم‌هاي مستقر در تهران است.      

 

همچنين با ثبت آن در ليست هرباريوم‌هاي دنيا (با نشان FUMH، مجله Taxon شماره‌ي 49) بر اعتبار جهاني اين هرباريوم افزوده شده است كه نتيجة آن، انجام مبادلات علمي بين اين مركز با مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق در زمينة بقولات به‌منظور پايداري توليد در سيستم‌هاي زراعي.

 

بررسي جنبه‌هاي مختلف تثبيت نيتروژن توسط بقولات.

 

كاربرد بيوتكنولوژي در بهبود خصوصيات كمّي و كيفي بقولات.

 

مطالعه اثر تنش‌هاي محيطي (سرما، خشكي و ... ) بر توليد و عملكرد بقولات و اصلاح ارقام جهت تحمل در برابر تنش‌ها.

 

همكاري با ساير دستگاه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي در جهت تهيه و معرّفي ارقام مناسب بقولات، متناسب و سازگار با تنش‌هاي محيطي موجود.

 

پذيرش مشترك دانشجو با دانشكده‌ها و مراكز ديگر از جمله دانشكده‌هاي كشاورزي و علوم در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه پژوهشي گياهان زينتي

 

كشور ما به‌دليل قرارداشتن در موقعيت جغرافيايي مناسب در نيمة شرقي نيمكرة شمالي و تنوع گستردة آب و هوايي موجود در آن، وجود منابع انرژي، نيروي كار و مهارت توليدكنندگان، شرايط ويژه‌اي را براي توليد انواع گل و گياهان زينتي دارا مي‌باشد. همچنين با دارا بودن منابع ژنتيك منحصر به‌فرد و ارزشمندي از گُل‌ها مانند لاله، زنبق، ميخك، گلايول، سدم‌ها، ارموروس، سيكلامن و ... ، از ظرفيت بالايي در جهت توليد گُل و حضور در بازارهاي جهاني، برخوردار است. به‌طور قطع، شناخت ظرفيت‌ها و ‌توجه به مسايل علمي و پژوهشي در اين زمينه، حضور موفق كشور ما را در بازار بين‌المللي گياهان زينتي به‌دنبال خواهد داشت. شرط كسب جايگاه در بازار جهاني گل و گياه، توليد مداوم، برنامه‌ريزي مناسب و تحقيقات مستمرّ در زمينه‌هاي مختلف توليد و صادرات آن است.

 

استان‌ خراسان بزرگ با داشتن تنوع اقليمي مطلوب و توان مناسب توليد گياهان زينتي مي‌تواند سهمي ممتاز در توليد و صادرات گل داشته باشد. در شرايط كنوني كه تكيه و تأكيد بر صادرات غيرنفتي در صدر برنامه‌هاي اقتصادي قرار دارد تحقيقات در اين بخش مهم، به‌خصوص در زمينه‌هاي بالا بردن كيفيت و بهينه‌سازي هزينه‌هاي توليد، كاملاً ضروري است.

 

بر اين اساس، مهم‌ترين اهداف گروه پژوهشي گياهان زينتي، به‌شرح زير معرفي مي‌شود.

 

 اهداف گروه پژوهشي گياهان زينتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها