دانشكده ها


دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست


سايت دانشكده

شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه 17/11/83 با ايجاد دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست در دانشگاه فردوسي مشهد موافقت قطعي بعمل آورد. تاسيس اين دانشكده با توجه به فراواني تنوع زيستي مناطق شمال شرق كشور و گستردگي منابع طبيعي و نيز وجود اكوسيستم هاي منحصر بفرد در اين قسمت از كشور از اهميت بسياري برخوردار است. دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست در مهر ماه سال 1384 رسما با پذيرش 65 دانشجو در دو رشته از گرايش هاي مهندسي منابع طبيعي (مرتع و آبخيزداري – محيط زيست) فعاليت خود را آغاز نمود و بعد از دو سال سه رشته مهندسي منابع طبيعي ، مديريت مناطق خشك و بياباني نيز شرع به فعاليت نمود. پيش بيني مي شود دانشكده در سال هاي آينده در چهارچوب طرح توسعه خود اقدام به پذيرش دانشجو در رشته هاي مديريت مناطق بياباني، جنگلداري و شيلات نموده و همچنين تحصيلات تكميلي دانشكده پس از گذشت پنج سال از آغاز تاسيس شروع بكار نمايد. لازم به ذكر است در سال 1388 هنماهنگي لازم جهت راه اندازي  دوره كارشناسي ارشد رشته مرتع و آبخيز صورت پذيرفته و مجوز هاي لازم اخذ شده است .دانشكده ضمن بهره گيري از اعضاء هيات علمي ساير دانشكده ها تعدادي از اعضاء هيات علمي متخصص مورد نياز خود را جذب و تعدادي نيز مراحل استخدام خود را مي گذرانند. اين دانشكده با ساير نهاد هاي اجرائي و پژوهشي استان خراسان رضوي مانند اداره كل منايع طبيعي ، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جهاد كشاورزي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي و برخي از نهاد هاي غير دولتي(NGOs) تفاهم نامه و همكاري نزديك دارد. .

<><><> 

 

 

 روساي دانشكده از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر شهناز دانش استاديار 84 تا كنون

 

معاونان  دانشكده از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر كمال الدين ناصري استاديار 88 تا كنون


 اعضاي هيات علمي

نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي
دكتر ابوالفضل مساعدي دانشيار
دكتر محمدجنگجوبرزل آباد استاديار
دكتر كمال الدين ناصري استاديار
مرتضي اكبري مربي
فريدون ملتي مربي
حسين يزدان داد بي بالان مربي


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها