دانشكده ها


آموزشکده کشاورزی شیروان


 

براي مشاهده اخرين اطلاعات دانشكده كشاورزي شيروان اينجا را كليك كنيد 

تاريخچه

بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در بهمن‌ ماه‌ سال‌1357، بر اساس‌ سياستهاي‌ وقت‌ وزارت‌فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و موافقت‌ نامه‌ مورخ‌9/3/62 شوراي‌ عالي‌ بازگشايي‌ و نوگشايي‌وزارت‌ متبوع‌،آموزشكده‌ كشاورزي‌ شيروان‌ باظرفيت‌ نهايي‌ 800 نفر دانشجو در شهرستان‌شيروان‌ احداث‌ شد. گامهاي‌ مؤثري‌ را دانشگاه‌فردوسي‌ مشهد به‌ منظور احداث‌ آموزشكده‌ باخريد 206 هكتار زمين‌ به‌ همراه‌ 6 حلقه‌ چاه‌ وادوات‌ كشاورزي‌ از بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌آغاز نمود. مطالعات‌ طرح‌ ساخت‌ و تجهيزآموزشكده‌ در سال‌ 1367 با زير بناي‌ 10850مترمربع‌ در مرحله‌ اول‌ و 7750 مترمربع‌ درمرحله‌ دو انجام‌ كه‌ در شهريور همان‌ سال‌ به‌پيمانكار واگذار گرديد. فاز اول‌ احداث‌ آموزشكده‌ شامل‌ :احداث‌ ساختمان‌ آموزشي‌ با زير بناي‌ اوليه‌6800 مترمربع‌، ساختمان‌ اداري‌ با زير بناي‌850 مترمربع‌، خوابگاه‌ دانشجويان‌ پسر با زيربناي‌ 2900 مترمربع‌، آشپزخانه‌ و سالن‌غذاخوري‌ با زير بناي‌ 1100 مترمربع‌، ومهمانسراي‌ استادان‌ با زير بناي‌ 420 مترمربع‌انجام‌ شد كه‌ در حال‌ حاضر بهره‌ برداري‌ مي‌شود.علاوه‌ بر ساختمانهاي‌ فوق‌ فضاي‌ محوطه‌آموزشكده‌ 5/22 هكتار مي‌باشد كه‌ اطراف‌ آن‌ باديوار حصار كشي‌ شده‌ است‌. فاز دوم‌ شامل‌: كارگاهها، مسجد، سالن‌اجتماعات‌ و خوابگاه‌ جديد مي‌باشد كه‌ تاكنون‌عمليات‌ ساختماني‌ آن‌ شروع‌ نشده‌ است‌. آموزشكده‌ فعاليت‌ آموزشي‌ خود را با پذيرش‌30 دانشجو در رشته‌ تكنولوژي‌ توليدات‌ گياهي‌بر اساس‌ موافقت‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ وفنّاوري‌ از سال‌ تحصيلي‌ 71 - 72 آغاز نموده‌است‌ كه‌ تاكنون‌ 8 دوره‌ فارغ‌ التحصيل‌ در رشته‌توليدات‌ گياهي‌ داشته‌ كه‌ قريب‌ 80% آنها به‌مقاطع‌ بالاتر تحصيلي‌ راه‌ يافته‌اند. رشته‌تكنولوژي‌ مرتع‌ و آبخيزداري ‌پس‌ازدرخواست‌آموزشكده‌در سال‌ 1373 مورد موافقت‌شوراي‌ گسترش‌ در سال‌ 1374 قرار گرفت‌ و از همان‌سال‌ دانشجو پذيرفت‌ و تا كنون چهار دوره فارغ‌التحصيل داشته است و همچنين در اين رشته آموزشكده كشاورزي شيروان نسبت به مراكزمشابه از لحاظ كيفي و كمي در كشور جايگاه نخست را دارا مي‌باشد. بدنبال توسعه و ايجاد رشته‌هاي جديد و كاربردي در آموزشكده در سال 1380 با موافقت شوراي گسترش با ايجاد رشته علمي – كاربردي توليد و بهره‌برداري از گياهان دارويي و معطر در همان سال اقدام به پذيرش دانشجو نمود. در حال حاضر تعداد دانشجويان 136 نفر مي‌باشد.

 رشته هاي تحصيلي موجود دردانشكده كشاورزي  شيروان
گروه هاي آموزشي مقاطع تحصيلي موجود
تكنولوژي توليدات گياهي كارداني
تكنولوژي مرتع و آبخيزداري كارداني
توليد و بهره برداري گياهان داروئي و معطر كاردانيروساي دانشكده  از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
مهندس امير لكزيان مربي 68 تا 73
مهندس اصغر خشنود يزدي مربي 73 تا 77
دكتر امير لكزيان استاديار 77 تا 80
مهندس قربانعلي اسدي مربي 80 تا 85
دكتر عليرضا داد خواه استاديار 85 تا 89
مهندس اصغر خشنود يزدي مربي 89 ادامه داردمعاونان اداري و مالي دانشكده از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
براتعلي خاكپور مربي 68 تا73
عليرضا دادخواه مربي 73تا 76
محمود قربانزاده مربي 76 تا 77
قربانعلي اسدي مربي 77ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها