دانشكده ها


دانشكده علوم اداري واقتصاد


سايت دانشكده علوم اداري و اقتصادي

دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1366 با هدف تامين و تربيت نيروي انساني متخصص كشور به وي‍ژه در استان هاي خراسان در زمينه هاي مديريت، اقتصاد، حقوق، علوم سياسي و حسابداري تاسيس شد و از آن زمان تا به حال هدايت علمي بخش هاي مذكور را در چارچوب فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پيگيري كرده است.

هم اكنون دانشكده با داشتن تجهيزات و امكانات رايانه اي مناسب در قسمت هاي اداري و آموزشي تحت شبكه با سيستم عامل ويندوز 2003 و تعريف domain و از طريق پشتيباني مركز كامپيوتر، آمار و اطلاعات دانشگاه از امكانات اينترنت و Email برخوردار مي باشد. همچنين اولين دانشكده اي است كه به منظور تسريع مكاتبات اداري از سيستم اتوماسيون استفاده ميكند.

فعاليت هاي آموزشي دانشكده غلوم اداري و اقتصادي مشهد از مهر ماه سال 1367 با پذيرش 120 دانشجو در سه رشته كارشناسي علوم اقتصادي، حسابداري و مديريت آغاز شد.در سال هاي بعد بترتيب رشته هاي كارشناسي حقوق، اقتصاد نظري و مديريت دولتي(در مهر ماه سال 72) به رشته هاي قبلي اضافه شدند.توسعه فعاليت هاي آموزشي ، پزوهشي اين دانشكده با تاسيس كارشناسي ارشد علوم اقتصادي و كارشناسي ارشد(معادل) توسعه اقتصادي و برنامه ريز در سال 73 ادامه يافت. ايجاد دوره روزانه كارشناسي ارشد مديريت بازركاني، دوره شبانه رشته هاي كارشناسي مديريت بازرگاني و حقوق در سال هاي 73 و 74 موجبات گرايش فعاليت آموزشي اين دانشكده را فراهم نمود.

اين دانشكده در دوره هاي شبانه رشته كارشناسي اقتصاد بازرگاني(در سال 76) و علوم سياسي در سال 78-79 دانشجو پذيرفت. همچنين كارشناسي ارشد حسابداري در سال 83 به دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشكده اضافه گرديد.مركز پژوهشي اقتصاد شرق ايران و كشورهاي همجوار در سال 84 شروه بكار نمود و اقدامات لازم جهت مجوز تاسيس يك مركز پژوهشي مديريت نيز در دستور كار مي باشد.

دانشكده علوم اداري و اقتصادي در حال حاضر تعداد 54 عضو هيات علمي شامل: 6 دانشيار، 40 استاديار،8مربي  دارد و در حال حاضر 1662 دانشجو در دوره  كارشناسي، 211 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و 21 دانشجو در دوره دكتري مشغول به تحصيل هستند.

دانشجويان اين دانشكده با گذراندن يك دوره آموزشي 4 ساله (در 8 نيمسال تحصيلي)با اخذ درجه كارشناسي در رشته هاي اقتصاد بازرگاني، اقتصاد نظري، مديريت بازرگاني، مديريت دولتي، حسابداري، حقوق و علوم سياسي فارغ التحصيل مي شوند. زمان مورد نياز براي گذراندن دوره كارشناسي ارشد هر يك از رشته هاي موجود حدود 2 تا 3 سال مي باشد.

تعداد دانش آموختگان دانشكده از بدو تاسيس تا كنون حدود 5114 نفر در مقاطع مختلف تحصيلي و در رشته هاي گوناگون فوق بوده است. از فعاليت هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي اين دانشكده در سال هاي گذشته مي توان انجام مطالعات طرح جامع اشتغال استان خراسان، مطالعه اشتغال هاي مولد زودبازده، بهبود روش هاي اداري، بهينه سازي تجهيزات آموزشي و پژوهشي، راه حل هاي اصولي و علمي در جهت جلوگيري از بزه كاري در جامعه، مكان يابي صنايع تبديلي و اشتغال زائي به منظور خودكفائي زندان ها و بسياري طرح هاي بنيادي و كاربردي ديگر را نام برد كه با نهادها و سازمان هاي اجرائي مختلف از جمله منطقه آزاد تجاري سرخس، سازمان صنايع و معادن خراسان، سازمان جهاد كشاورزي، سيستم بانكي استان، سازمان بازرگاني، شركت قطعات محوري خودرو ايران، سازمان آب و فاضلاب، شهرداري و استانداري خراسان، سازمان كل امور اقتصادي و دارائي،سازمان مديريت و برنامه ريزي و اداره كل زندان ها همكاري داشته و طرح هاي مشترك آموزشي، تحقيقاتي و مشاوره اي در زمينه هاي مختلف را اجرا نموده است. همچنين اين دانشكده طي سال هاي گذشته چندين سمينار در زمينه بررسي مسائل اقتصادي خراسان، همايش حسابداري و مديريتي را با مشاركت نهادها و دستگاه هاي اجرائي استان برگزار نموده است. .رشته هاي تحصيلي  دانشكده علوم اداري و اقتصادي
نام‏رشته مقاطع تحصيلي موجود در هر رشته
علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني كارشناسي
علوم اقتصادي - اقتصاد نظري كارشناسي
علوم اقتصادي كارشناسي ارشد - دكتري
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي كارشناسي ارشد
 علوم سياسي كارشناسي - كارشناسي ارشد
حسابداري كارشناسي - كارشناسي ارشد
حقوق كارشناسي  - كارشناسي ارشد
مديريت بازرگاني كارشناسي - كارشناسي ارشد
مديريت صنعتي كارشناسي
مديريت دولتي كارشناسي
مديريت منابع انساني دكتري
مديريت رفتار سازماني دكتريتعداد اعضاي هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد
گروه استاد دانشيار استاديار مربي جمع
مديريت - 2 8 1 11
اقتصاد - 4 11 4 19
حسابداري - - 7 1 8
حقوق - - 6 2 8
علوم سياسي - - 8 - 8
جمع كل - 6 40 8 54روساي دانشكده از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر حسينعلي كوهستاني استاديار 67 تا 68
سيد علي اكبر رزمي مربي 68 تا 73
دكتر محمد حسين مهدوي عادلي استاديار 73 تا 79
دكتر سعيد مرتضوي استاديار 76 تا 80
دكتر محمد رضا لطفعلي پور دانشيار 80 تا84
دكتر مصطفي سليمي فر دانشيار 84 ادامه داردمعاونان آموزشى و دانشجوئي دانشكده از بدو تاسيس تا اكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
سيد علي اكبر رزمي مربي 68 تا 68
مصطفي سليمي فر مربي 68 تا 73
دكتر محمود هوشمند استاديار 73 تا 77
دكتر مصطفي سليمي فر استاديار 77 تا 82
دكتر مصطفي كاظمي استاديار 82 تا 84
دكتر محمد جواد رزمي استاديار 84 ادامه داردمعاونان پژوهشي دانشكده از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر حبيب ا... دعائي استاديار 72 تا 77
دكتر محمد رضا لطفعلي پور استاديار 77 تا 81
دكتر محمد علي فلاحي استاديار 81 تا 83
دكتر مصطفي سليمي فر دانشيار 83 تا 84
دكتر مصطفي كاظمي استاديار 84 ادامه داردمعاونان اداري و مالي دانشكده از سال 67 تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
سيد علي اكبر رزمي مربي 67 تا 68
مصطفي سليمي فر مربي 68 تا 69
احمد توكلي مربي 69 تا 76
تقي ابراهيمي سالاري مربي 76 تا 77
محمد لگزيان مربي 77 تا 81
دكتر محمد حسين وديعي نوقابي استاديار 81 تا 83
مرتضي منشادي مربي(دانشوري) 84 تا85
دكتر فريبرز رحيم نيا استاديار 85 ادامه دارد


توجه: برای مشاهده برنامه تحصیلی بر روی تصویر کلیک کنید

رشته ها و گرایش های تحصیلی

رشته و گرایش كارداني کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها