دانشكده هاگروه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيمارگروه علوم درمانگاهي

گروه علوم درمانگاهي همزمان با تاسيس دانشكده دامپزشكي با 6 عضو هيات علمي در مرتبه مربي آغاز به كار نمود. از همان ابتداء با توجه به اهميت و ضرورت برقراري ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با حرفه دامپروري و آگاهي از پيچيدگي هاي آن، براي پاسخ گويي به نيازهاي جامعه با يك درمانگاه استيجاري در ساده ترين شكل خود آغاز به كار كرد و ارائه خدمات درمانگاهي به دامپروريها و صنعت پرورش طيور را براي فراهم آوردن نمونه هاي دامي بيمار، براي آموزش دانشجويان و پژوهش سرلوحه كار خود قرار داد. گروه علوم درمانگاهي از همان آغاز با توجه به موقعيت استان پهناور خراسان و نيازهاي فزاينده دامپروري استان، رشد كيفي و كمي وظايف خدماتي، آموزشي و پژوهشي را در تامين نيروي انساني متخصص و تامين بستر فناوري لازم از جنبه هاي نيروي انساني فناور، سخت افزار و نرم افزار دانشت و از همين رو در مدتي كمتر از10 سال تعداد اعضاي هيات علمي آن به 16 استاديار ارتقاء يافت و سه تن از آنان نيز به رتبه دانشياري نايل آمده اند كه در مقايسه با كل روند ارتقاء در وزارت متبوع بي سابقه است. فعاليت كروه علوم درمانگاهي در بخش هاي بيماري هاي دروني دام هاي بزرگ، بيماري هاي دروني دام هاي كوچك، جراحي و هوشبري، راديولوژي و سونوگرافي، مامايي و بيماري هاي توليد مثل، كلينيكال پاتولوژي، بهداشت و بيماري هاي طيور، بيماري هاي ماهي در تداوم و رو به گسترش است. هم اكنون به لحاظ سخت افزاري خدمات درمانگاهي در سه سالن بيماري هاي دروني دامهاي بزرگ، مامايي و بيماري هاي توليد مثل و جراحي دامهاي كوچك انجام مي شود كه هر يك مجهز به دستگاه هاي متعددي شده اند. البته گروه علوم درمانگاهي چنين رشدي را كافي نمي داند و تاسيس بيمارستان آموزشي مجهز به درمانگاه و مزرعه تحقيقاتي جزء اهداف بلند مدت و راهبردي دانشكده دامپزشكي است. در ابعاد آموزشي نيز تاسيس پايگاه هاي مستقل رايانه اي براي به خدمت گرفتن فناوري هاي جديد آموزشي، طراحي برنامه آموزشي مبتني بر روش مساله گرايي(Problem-based Learning) از اهداف ديگر گروه علوم آزمايشگاهي است. با فراهم شدن شرايط لازم، هم اينك گروه علوم درمانگاهي متقاضي تاسيس دوره تخصصي بيماري هاي دروني دام هاي بزرگ است. در بعد تحقيقاتي نيز طرح هاي تحقيقاتي متعددي از نوع بنيادي و همجنين كاربردي و ارتباط با صنعت در تمامي رشته هاي تخصصي حيطه كار اين گروه در حال اجرا است و يا خاتمه يافته اند، به طوري كه در اين مدت در حدود 55 پايان نامه دانشجويي به راهنمايي اساتيد گروه به اجرا درآمده است و بيش از يكصد مقاله در كنگره ها و مجلات داخلي و خارجي ارائه شده و به چاپ رسيده است. در مجموع گروه علوم درمانگاهي توانايي آن را دارد كه در آينده نزديك به يك قطب علمي تبديل شود.

< />مديران گروه علوم درمانگاهي از بدو تاسيس تاكنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
مسعود طالب خان گروسي مربي 71 تا 72
كامران سرداري مربي 72 تا 75
دكتر محمد دوازده امامي استاديار 75 تا77
دكتر مهرداد مهري استاديار 77 تا 79
دكتر حسام الدين سيفي استاديار 79 تا 80
دكتر غلامرضا محمدي استاديار 80 تا 81
د كتر مهرداد مهري استاد 81 تا 85
دكتر نيما فرزانه دانشيار 85 ادامه دارد


 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه علوم درمانگاهي اينجارا كليك كنيد

 

 

*


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها