دانشكده هاگروه علوم و صنايع غذاييدوره كارشناسى

علوم‌ و صنايع‌ غذايي‌ به‌مجموعه‌اي‌ از علوم‌ وفنون‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ كيفيت‌ فيزيكي‌،شيميايي‌ و بيولوژيكي‌ محصولات‌ كشاورزي‌اعم‌ از گياهي‌ و دامي‌ را از لحاظ‌ تبديل‌ ونگهداري‌ موردتوجه‌ قرار داده‌ و امر جمع‌آوري‌،عمل‌آوري‌، تبديل‌، تكميل‌ و نگهداري‌ و حمل‌و نقل‌ اين‌ محصولات‌ را مورد بررسي‌ قرارمي‌دهد. هدف‌ از اين‌ دوره‌، تربيت‌ كارشناساني‌است‌ كه‌ با تكيه‌ بر معلومات‌ و اندوخته‌هاي‌علمي‌ خود بتوانند ادارة‌ واحدهاي‌ صنعتي‌فرآورده‌هاي‌ غذايي‌ را بر عهده‌ گرفته‌ و دربرنامه‌ريزي‌ و طراحي‌ شيوه‌هاي‌ توسعة‌ اين‌گونه‌صنايع‌ در مناطق‌ كشاورزي‌ ـ صنعتي‌ ياري‌نموده‌ و همچنين‌ در امور آموزشي‌ و تحقيقي‌ دراين‌ رشته‌ فعاليت‌ نمايند.تعدادواحدهاي‌ درسي‌ اين‌ رشته‌ 135 واحد است‌.

دوره هاي كارشناسي و دكتري

دوره كارشناسى رشته علوم و صنايع غذايى بطور متوسط 4سال مى‏باشد. نظام آموزشى اين دوره واحدى است و تعداد واحدهاى درسى اين رشته 135واحد استگروه‌ صنايع‌ غذايي‌ علاوه‌ بر دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌، در مقاطع‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري نيز پذيرش دانشجو دارد. اين گروه اولين گروه برگزار كننده مقطع دكتري در رشته علوم و صنايع غذايي در داخل كشور مي‌باشد.

مجتمع صنايع غذائي (پايلوت پلنت)

اين مجتمع كه جهت امور آموزشي و پژوهشي گروه تأسيس گرديده است داراي 4000 متر مربع زيربنا با 3 سالن توليد، سردخانه‌هاي بالاي صفر و زير صفر و تأسيسات ديگ بخار و هواي فشرده مي‌باشد. خطوط فعال خط توليد عبارتند از:


• كمپوت و كنسرو
• مربا و ترشي
• آب ليمو و آبغوره
• فرآورده‌هاي گوشتي
• صنايع لبنيمديران گروه صنايع غذائي از بدو تاسيس تا كنون
نام ‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر رستم فرجي استاديار 58 تا 60
مهندس پرويز دادخواه مربي 62 تا 63
مهندس مسعود فلاحي مربي 63 تا 64
دكتر هاشم پورآذرنگ استاديار 66 تا 67
دكتر سيد علي مرتضوي استاد 67 تا 72
دكتر هاشم پورآذرنگ دانشيار 72 تا 75
دكتر فخري شهيدي استاديار 75 تا 79
دكتر هاشم پورآذرنگ استاد 79 تا 83
دكتر فخري شهيدي دانشيار 83 تا 85
دكتر محمد باقر حبيبي نجفي استاديار 85 تا 87
دكتر ناصر صداقت دانشيار 87 تا 88
دكتر رضا فرهوش دانشيار 88 ادامه داردفهرست اعضاي هيات علمي گروه صنايع غذائي
نام‏ ونام‏خانوادگى مرتبه علمي
دكتر محمد باقر حبيبي استاد
دكتر فخري شهيدي استاد
دكتر هاشم پورآذرنگ دانشيار
دكتر حسين حداد خدا پرست دانشيار
دكتر محمد علي رضوي دانشيار
دكتر رضا فرهوش دانشيار
دكتر حميد بهادر  قدوسي دانشيار
دكتر محمد الهي استاديار
دكتر ناصر صداقت استاديار
دكتر فريده طباطبائي استاديار
دكتر آرش كوچكي استاديار
دكتر محبت محبي استاديار
دكتر مصطفي مظاهري استاديار
دكتر محمد جواد وريدي استاديار
ناهيد رفعتيان مربي
مهندس علي شريف مربي
مسعود ياور منش استاديار

*


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها