دانشكده هاگروه مهندسي كامپيوتراين‌ گروه‌ در حال‌ حاضر در دو مقطع‌ كارشناسي‌مهندسي‌ نرم‌افزار و سخت‌افزار و كارشناسي‌ارشد و دكتري مهندسي‌ نرم‌ افزار فعاليت‌ آموزشي‌ وپژوهشي‌ دارد.تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي اين گروه 141 واحد است.مديران گروه رايانه از سال 67 تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
مهندس التفات حداد شكري مربي 67 تا 68
مهندس امير عليخانزاده مربي 68 تا 69
مهندس حسين دلداري مربي 69 تا 71
دكتر قدرت الله سپيدنام استاديار 71 تا 76
دكتر حسين دلداري استاديار 76 تا 80
دكتر محمود نقيب زاده استاديار 80 تا 82
دكتر محمد حسين يغمائي استاديار 82 تا 84
دكتر حميد رضا پور رضا استاديار 84 تا 86
دكتر عباس قائمي استاديار 86 تا 88
دكتر محمد حسين يغمايي استاديار 88 تا90
دكتر جميد رضا پور رضا دانشيار 90 ادامه دارد


براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر  اينجا را كليك كنيد


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها