دانشكده هاگروه آماردوره كارشناسى آمار

دوره‌ كارشناسي‌ آمار براي‌ دو هدف‌ زير تأسيس‌شده‌ است‌:

1- تربيت‌ كارشناس‌ آمار موردنياز ادارات‌ وسازمانها
2- تربيت‌ كارشناس‌ آمار براي‌ ادامه‌تحصيل‌ در سطوح‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌جهت‌ انتقال‌ علم‌ آمار و به‌كارگيري‌ آن‌ در سطوح‌بالاتر.

با توجه‌ به‌ كاربرد اين‌ رشته‌ در گردآوري‌، پردازش‌، استنباط‌، مدلسازي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ انواع‌ سيستمهاي‌ توليد اطلاعات‌ و همچنين‌ كاربرد در مسايل‌ صنعتي‌، كشاورزي‌، پزشكي‌، اجتماعي‌ و... اهميت‌ اين‌ رشته‌ به‌خوبي‌مشخص‌ مي‌شود. مراكزي‌ نظير وزارت‌ آموزش‌و پرورش‌، سازمان‌ مديريت و برنامه ريزي كشور و مركز آمارايران‌، بانكها، شركتهاي‌ صنعتي‌ و بازرگاني‌ وساير مراكز دولتي‌ و خصوصي‌ از عمده‌ مراكزجذب‌ دانش‌آموختگان‌ اين‌ دوره‌اند.تعدادواحدهاي‌ درسي‌ اين‌ رشته‌ 133 واحد است‌.

دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌


علاوه‌ بر دانشجويان‌ كارشناسي‌، گروه‌ آمار داراي‌50 دانشجوي‌ كارشناسي‌ ارشد و 14نفردانشجوي‌ دكتري‌ و يك نفر دانشجوي دانشوري مي‌باشد.

 مديران گروه آماراز بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر ابوالقاسم بزرگ نيا دانشيار 67 تا 70
دكتر حسن صادقي استاديار 70 تا 71
دكتر علي مشكاني استاديار 71 تا 73
دكتر غلامحسين شاهكار استاديار 73 تا 75
دكتر حسنعلي آذرنوش دانشيار 75 تا77
دكتر سيد محمد مهدي طباطبائي استاديار 77 تا79
دكتر عبدالحميد رضائي ركن آبادي استاديار 79 تا 81
دكتر سيد محمد مهدي طباطبائي استاديار 81 تا 83
دكتر جعفر احمدي دانشيار 83تا 84
دكتر ناصر رضا ارقامي استاد 84تا 85
دكتر معصومه فشندي استاديار 85 تا 90
دكتر سيميندخت براتبور باجگيران استاديار 90 ادامه دارد


براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه آمار  اينجا را كليك كنيد


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها