دانشكده هاگروه زمين شناسي
دوره كارشناسى

زمين‌شناسي‌ علمي‌ است‌ كه‌ با مفهوم‌ عام‌ خودشناخت‌ كليه‌ پديده‌هاي‌ زمين‌ را در بر مي‌گيرد ودر آن‌ پيدايش‌ زمين‌، تاريخ‌، ساختمان‌ زمين‌، مواد متشكله‌ آن‌، منابع‌ طبيعي‌ موجود در آن‌ وتغيير و تحولاتي‌ كه‌ در طول‌ زمان‌ در آن‌ پديد آمده‌ است‌، مورد بررسي‌ قرار دهد. زمين‌شناسي‌ رشته‌هاي‌ متعددي‌ را شامل‌مي‌شود كه‌ هر يك‌ در جهتي‌ خاص‌ به‌ كاوش‌پرداخته‌ و تخصصهاي‌ مختلف‌ اين‌ رشته‌ را ايجاد مي‌نمايند. تربيت‌ پژوهشگران‌ ومتخصصين‌ متعهد مورد نياز در اين‌ زمينه‌ها، موجبات‌ رشد علمي‌ و استقلال‌اقتصادي‌ و حاكميت‌ بر منابع‌ طبيعي‌ را فراهم‌خواهد ساخت‌. تعداد واحدهاي‌ درسي‌ اين اين‌ رشته‌133 واحد است‌.

دوره كارشناسى ارشد و دكتري

در اين‌ گروه‌ علاوه‌ بر دانشجويان‌ دوره‌كارشناسي‌، تعداد 73 دانشجوي‌ كارشناسي‌ارشد و  39 دانشجوي دكتري در گرايش هاي  چينه‌شناسي‌ و فسيل‌شناسي‌، رسوب‌شناسي‌ و سنگ‌ شناسي رسوبي‌، زمين‌شناسي ‌اقتصادي‌ و زمين‌شناسي‌ مهندسي‌   مشغول‌ به‌تحصيل‌ مي‌باشند  .

<>< />

 مديران‌ گروه‌ زمين‌شناسي‌ از بدو تأسيس‌ تاكنون‌
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر منصور نيازي دانشيار 46 تا 51
دكتر علي اصغر آريائي دانشيار 51 تا 55
دكتر مرتضي رشيد صالحي استاديار 55 تا 57
دكتر حسن بهزادي استاديار 57 تا 60
دكتر ضرغام معزز لسكو استاديار 60 تا 61
 عليرضا عاشوري مربي 61 تا 65
سيد احمد مظاهري مربي 65 تا 69
دكتر محمد حسن كريم پور استاديار 69 تا 70
محمد حسين آدابي مربي 70 تا 71
دكتر خسرو ابراهيمي استاديار 71 تا 73
دكتر عليرضا عاشوري استاديار 73 تا 74
دكتر سيد احمد مظاهري استاديار 74 تا 78
دكتر سيد رضا موسوي حرمي استاد 78 تا 81
دكتر محمد حسن كريم پور استاد 81 تا 83
دكتر سيد احمد مظاهري دانشيار 83 ادامه دارد

<><>

 

<>< />

 

 اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ گروه‌ زمين‌شناسي‌
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي
دكتر عليرضا عاشوري استاد
دكتر محمد غفوري استاد
دكتر سيد رضا موسوي حرمي استاد
دكتر محمد حسن كريم پور استاد
دكتر غلامرضا لشكري پور استاد
دكتر فاطمه هادوي استاد
دكتر خسرو ابراهيمي دانشيار
دكتر محمد رضا حيدريان دانشيار
دكتر حسين صادقي دانشيار
دكتر اسدالله محبوبي دانشيار
دكتر سيد احمد مظاهري دانشيار
دكتر سيد كيوان حسيني استاديار
دكتر بهنام رحيمي استاديار
دكتر مرتضي رزم آرا استاديار
دكترفرزين قائمي استاديار
دكترحسين محمدزاده استاديار
دكتر محمد حسين محمودي قرائي استاديار
دكترمحمد وحيدي نيا استاديار
دكتر سيد مسعود همام استاديار
محمد خانه باد مربي


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها