دانشكده هاگروه زبان وادبيات فرانسهدوره كارشناسى

هدف اين رشته تحصيلى، تربيت نيروى انسانى است تا بتواند نيازهاى اداره‏ها و همچنين در سطوح عاليترى نيازمنديهاى تحقيقاتى كشور را مرتفع سازد. تعداد واحدهاى آموزشى اين رشته 134 واحد است.

دوره دانشجوى كارشناسى ارشد

گروه زبان و ادبيات فرانسه علاوه بر دوره كارشناسي داراي دانشجوي كارشناسي ارشد نيز مي باشد. حداقل تحصيل در اين دوره 4 نيمسال تحصيلي و واحدهاي لازم براي فراغت از تحصيل 32 واحد مي باشد كه از اين تعداد 28 واحد نظري و 4 واحد پايان نامه است.مديران گروه زبان و ادبيات فرانسه از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر جواد حديدي استاد 34 تا 45
دكتر اقدس يغمائي دانشيار 45 تا58
دكتر افضل وثوقي استاديار 58 تا 68
دكتر ابوالقاسم پرتوي ادانشيار 68 تا 71
دكتر افضل وثوقي دانشيار 71 تا 73
دكتر ابراهيم شكورزاده استاد 73 تا 74
علي رضا ناظري مربي 74 تا 79
دكتر عبدالله محتشمي استاديار 79 تا 83
دكتر ابوالقاسم پرتوي دانشيار 83 تا89
دكتر محمد رضا فارسيان استاديار 89ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه زبان و ادبيات فرانسه اينجا را كليك كنيد

 

 

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها