دانشكده هاگروه زبان و ادبيات عربيدوره كارشناسى

هدف از تدريس دروس زبان و ادبيات عربي آشنا نمودن دانشجويان با جلوه هاي مختلف شعر و نثر زبان عربي و ايجاد مهارت هاي لازم براي دانش آموختگان اين رشته و بهره مندي از اين مهارتها در بخش هاي مختلف فرهنگي علمي است كه با زبان و ادبيات عربي سروكاردارند. تعداد واحدهاي درسي اين رشته 135 واحد است.

دوره كارشناسى ارشد و دكتري

گروه زبان و ادبيات عرب، علاوه بر دانشجويان كارشناسى، داراى 13دانشجوى كارشناسى ارشد و 8 دانشجوى دكترى مى‏باشد. دوره كارشناسي ارشد داراي 28 واحد نظري و 4 واحد پايان نامه است. دوره دكتري نيز شامل 28 واحد نظري و 16 واحد پايان نامه است.مديران گروه زبان و ادبيات عرب از سال 50 تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر يوسف نايف بكار استاديار 50 تا 57
دكتر محمد فاضلي استاد 60 تا 65
دكتر علي منتظمي دانشيار 65 تا 71
دكتر سيد محمود اسداللهي استاديار 70 تا 71
عباس طالب زاده شوشتري مربي 71 تا 76
دكتر عباس عرب استاديار 76 تا 81
دكتر عباس طالب زاده شوشتري استاديار 81 تا 83
دكتر سيد حسين سيدي استاديار 83 تا85
دكتر عباس طالب زاده شوشتري استاديار 85 تا89
دكتر حسين ناظري استاديار 89 ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه زبان و ادبيات عرب اينجا را كليك كنيد


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها