دانشكده هاگروه زبان وادبيات فارسيگروه زبان وادبيات فارسي هدف از تدريس دروس زبان و ادبيات فارسي در سطح دانشگاه ها و مدارس عالي، آشنا نمودن دانشجويان با جلوه هاي مختلف آثار نظم و نثر زبان فارسي ايجاد مهارت هاي لازم براي دانش آموختگان اين رشته و بهره مندي از اين مهارت ها در بخش هاي مختلف فرهنگي- علمي است، كه با زبان و ادبيات فارسي سر وكار دارند. تعداد دانشجويان دوره كارشناسي گروه، 381 تن و واحدهاي درسي اين رشته 135 واحد است. دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري دوره كارشناسي ارشد داراي 28 واحد نظري و 4 واحد پايان نامه مي باشد. دوره دكتري نيز شامل 24 واحد نظري و 20 واحد پايان نامه است. اين گروه هم اكنون 73 دانشجوي كارشناسي ارشد و 41 دانشجوي دكتري دارد.

مديران گروه زبان و ادبيات فارسي از بدو تاسيس تا كنون


نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر غلامحسين يوسفي استاد 50 تا 60
دكتر محمد علوي مقدم استاد 60 تا65
دكتر محمد مهدي ركني يزدي استاد 65 تا 70
دكتر محمد جاويد صباغيان دانشيار 70 تا77
دكتر محمد مهدي ركني يزدي  استاد 77 تا 79
دكتر سيد عباس محمد زاده رضايي  استاديار 79 تا 81
دكتر محمد جعفر ياحقي   استاد 81 تا 83
دكتر محمد علي غلامي نژاد  استاديار 83 تا 85
دكتر عبدالله رادمرد  استاديار 85 تا87
دكتر سيد عباس محمد زاده رضايي استاديار 87 تا 90
دكتر محمود فتوحي
استاد
90تاكنون

 اعضاي هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي


نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي
دكتر محمد جعفر ياحقي استاد
دكتر مهدخت پور خالقي دانشيار
دكترسيد مهدي  زرقاني دانشيار
دكتر سيد حسين فاطمي دانشيار
دكتر محمود فتوحي دانشيار
دكتر زهرا اختياري استاديار
دكتر محمد تقوي استاديار
دكتر عبدالله رادمرد استاديار
دكتر ابوالقاسم قوام استاديار
دكتر سيد عباس محمد زاده رضايي استاديار
دكتر محمد جواد مهدوي استاديار


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها