دانشكده هاگروه زبانشناسي همگانيدوره كارشناسى ارشد  و دكتري

زبان‏شناسى، علم بررسى زبان انسان و توصيف ساختها و قواعد حاكم بر آن است. اين علم از رشته‏هاى بنيادى دانش جديد است. هدف اين دوره تربيت مدرس و محقق زبان شناسي است تعداد واحدهاي درسي اين دوره 32 واحد ( 28 واحد دروس نظري و 4 واحد پايان نامه ) است.        هم اكنون شمار دانشجويان مقطع دكتري اين رشته  10 تن است.مديران گروه زبان شناسي از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتر رحيم عفيفي استاد 40تا 55
دكتر رضا زمرديان دانشيار 55 تا58
دكتر مهدي مشكوه الديني استاديار 58 ت61
دكتر رضا زمرديان دانشيار 61 تا 64
دكتر محمد مستاجر حقيقي استاديار 64 تا 67
دكتر نادر جهانگيري دانشيار 67 تا 71
دكتر رضا زمرديان استاديار 71 تا 82
دكتر نادر جهانگيري استاد 82 تا86
دكترمحمد رضا پهلوان نژاد استاديار 86 تا 88   
دكتر اعظم استاجي  استاديار 88 تاكنون

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه زبان شناسي همگاني اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها